Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gragen

gragen

Yn amlach na pheidio, mae cyflwr y gragen yn arwydd o'r gofal neu'r diffyg gofal a gafodd y garafan gan ei chyn berchnogion.

Yn y gerdd mae Justine Merritt yn gweddi%o dros bopeth a gâi ei ddinistrio, gan gynnwys ei ffrindiau a'i gelynion, y rhosyn, y gragen ar lan y môr, a'i hwyres fach newydd.

Yn lle ei siwt gragen amlbwrpas, gwisgai rywfath o grysbas lledr cryf a llodrau gwlanen pigog.

Y rheswm am hynny oedd iddo fynd i'w gragen yn arw.

Hefyd cwpan i ddal blodau, o wydr gwyn fel llaeth, oedd yn llewyrchu mewn amryw liwiau, fel tu mewn i gragen, pan fyddai goleu yn disgleirio arni.

Fe gefais ambell waith dynnu Talfan allan o'i gragen, a'i berswadio i rannu ei boen.

Ond mater arall yw mentro i Dyffryn Ogwen ym mis Tachwedd bryd hynny, rydych angen gwres canolog effeithiol a thrwch o ddeunydd insiwleiddio o'ch cwmpas rhwng y gragen fewnol a'r gragen allanol.

Fe gysylltir ffilamentau tagell Deufalfiaid megis, y Gragen Las, gan badiau neu frwsus silia sy'n cydgloi.

Gellwch ddod o hyd i'r cwrel mawr unigol Palaeosimila murchisoni yma a'r gragen gastropod Euomphalus.