Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

greadur

greadur

Mae ambell i greadur bach eithaf diniwed, eithaf clên a charedig yn mynd yn rêl cingron pan ddaw o i'r capel.

Ond i ryw greadur bach ofnus a swil fel fi, a minnau'n edrych i fyny felly o ddyfnder fy sêt wrth yr organ tuag at ei uchelfan ef yn y Sêt Fawr wrth Fwrdd y Cymun, yr oedd edrych i'w ddwy ffroen aruthrol ar un eiliad fel edrych i ddau dwll blwmars hen ffasiwn yn bochio yn y gwynt.

Safai, a'r crwt bach yn gorffwys ar ei chlun, i wylio Dai Mandri'n gweithio ar ddarn o haearn, heb yngan gair ac heb wenu, fel pe bai Hadad yn greadur ar wahân.

Gwelodd greadur od iawn.

Welis i rioed greadur efo cyn lleied o grebwyll gwleidyddol'.

Nid oes, ac ni bu erioed, greadur dynol a fagwyd yn llwyr y tu faes i gymdeithas ddynol.

DeuswUt yn y bore, ond swllt erbyn yr hwyr--roedd pris yr hen greadur yn mynd yn is ac yn is.

Ie, mor anghyfferdd y cysuron prin, ac mor dila'r ddolen a rwymodd greadur yma dros dro.

Roedd yn greadur gwreiddiol, ac er bod atal dweud arno, roedd ganddo dduU unigryw a doniol o areithio'n gyhoeddus.

Pan ddywedais i fod arna i eisiau ci, meddwl am greadur bach clên, blewog fyddai'n ysgwyd ei gynffon i roi croeso inni roeddwn i.

"Be' haru'r hen greadur?" meddai Edward.

Ni chafodd pob mân greadur sydd am hel ei fol ym môn y clawdd ei dwyllo gan y coed.

'Roedd yno greadur mawr, blewog yn cynrychioli Cymru.

Roedd hefyd yn geiliog talwrn ar fin taro ac yn amrywiad ar greadur herodrol...

Os taenwch yr ewyn yn wastad ar eich bys fe welwch greadur bach melynwyrdd yn llechu ynddo, larfa pryfyn eithaf cyffredin, llyfant y gwair.

Ac yn edrych mor ifanc nes bod hen greadur fel fi yn ddu gan eiddigedd.

Fuaswn i ddim yn meiddio awgrymu ei fod yn greadur ymffrostgar, ond mi fentra' i ddweud ei fod wrth ei fodd yn clywed ei lais ei hun.

Am fod Steve ei hun yn greadur hoffus, ni ddywedodd neb fawr o ddim.

Rhyw greadur digon di-antur fu+m fy hunan.

Mae'r ffaith ei fod yntau'n greadur mor flin, diddal a hunanol (yn cam-drin ei deulu) yn tynnu oddi wrth hygrededd ei ddadleuon dros wastata/ u cymdeithas yn llwyr.

Ni allai Iddewon na Christnogion gydnabod ei ddefnydd haerllug o'r fath deitl na phlygu glin i greadur mor goeg.

A hyd heddiw mae gen i barch i'w goffadwriaeth o am iddo fod mor garedig wrth greadur bach ar ddechrau'r daith.