Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gristion

gristion

Anfonodd Duw ei Fab Iesu i'r byd yn gyflawn o'r bywyd perffaith i'n dysgu amdano ac i'n gwahodd bawb, gwerinoedd yr holl ddaear ,i mewn i'w Deyrnas ei Hun." Oblegid ei fod yn gweld "Gormes gyfalafol-imperialaidd yn caethiwo plant y Tad yng Nghymru ac yn eu difreinio%, meddai Gerallt Jones, "Y mae'n genedlaetholwr Cymraeg o Gristion".

fel y dywedodd yr arglwydd acton, i fod yn gristion rhaid ichi wneud cytundeb â llofruddion.

Cofiwn yn annwyl iawn am Megan fel un yn caru gwneud cymwynas, un yn caru rhoi o'i gofal a'i hamser a'i chwmni, un oedd yn caru rhoi o'i hamser ar daith bywyd i ysgafnhau beichiau pobol eraill, yn gristion cywir a ffrind ffyddlon i lawer.

Tyfodd chwedl a soniai am Bilat yn troi'n Gristion ac yn marw'n ferthyr; enwir ef ymhlith saint cydnabyddedig Eglwys Ethiopia.

Cyfreithlonwyd mewnblygrwydd fel cynneddf y gwir fardd a'r gwir Gristion ill dau.

(b) Pan ddaeth yn Gristion, bu iddo edifarhau am ei bechodau, ac fe olchwyd y beiau i ffwrdd trwy waed Iesu Grist.

Yn y cyd-destun Cristionogol rhoddwyd ystyr newydd a llawnach i'r termau hyn i Iddew o Gristion, a daeth iddynt arwyddocâd cwbl newydd o fewn i'r eglwys.

Llam ffydd oedd bod yn Gristion iddo, ac fe ddywedodd yn ddifloesgni na bu ganddo sicrwydd erioed:

Badshah, Moslem wedi troi'n Gristion, i Maulvi Bazaar a chael cefnogaeth frwd gan Pengwern; mynnai Pengwern hyd yn oed ei ordeinio'n weinidog.

yw, y dichon y Ddei~l Haul arwyddoccâu calon y gwir Gristion o weithrediad DUW yng Nghrist lesu, a'u goleuo trwy dywyniad Haul Cyfiawnder.

Yn yr amser byr y bu+m mewn cysylltiad ag ef dysgais ganddo un wers fawr, sef fod safon y gwir Gristion yn safon uchel iawn.

Yn swyddog yn y fyddin Rufeinig cafodd ei garcharu am fod yn Gristion.

Nid yw hyn yn golygu nad yw'n bosibl i gemegydd Islamaidd gytuno â chasgliadau ffisegydd o Gristion.

Dydw i ddim yn meddwl fod y ffaith fy mod i'n Gristion ymroddedig yn effeithio ar fy marn i achos mae'n rhaid sylweddoli mai un co/ g mewn peiriant ydw i.

Os daw un o'r partneriaid hyn yn Gristion, un o'r cwestiynau cyntaf sydd yn rhaid ei holi felly yw, a oes cymod yn bosibl?

Os felly, yr oedd yn wahanol iawn yn hynny o beth i Mari Lewis, y cymeriad y dywedir ei fod wedi ei batrymu arni, fel yr oedd yn wahanol iawn i honno yn ei dewis o briod, oblegid priododd hi ŵr a oedd yn 'gymydog da, yn ddyn gonest ac yn Gristion cywir'.