Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gryfach

gryfach

Roedd y gwynt yn gryfach o lawer ond nid oedd yn bygwth glaw.

Dyma paham y mae sefyllfa iaith a threftadaeth ein cenedl, er ei pherycled, ac er bod safle daearyddol Cymru mor anfanteisiol, gymaint yn gryfach na sefyllfa Iwerddon, yr Alban a Llydaw.

Mae calon barddoniaeth yn curo'r ymddangosiadol gryfach, ac wrth gwrs caiff y beirdd faeth o wreiddiau hen y traddodiad, a gellir son yn hyderus am adfywiad cynganeddol ac yn y blaen.

Dyna pam yr ymddiddorant yn ein hymdrechion ni i ennill deddf iaith gryfach i'r Gymraeg, ac i ail-sefydlu'r iaith ym mywyd pob dydd.

Gan mae'r Almaen fydd un o brif benseiri'r Gymuned, mae'n rhesymol credu y bydd egwyddor subsidiarity yn ffynnu'n gryfach yn ei chyfundrefnau.

Ni ellid meddwl am un ddadl gryfach nac un rhybudd dwysach.

Mae Epitaff eisoes wedi profi eu bod nhw gymaint yn gryfach wrth arbrofi gyda cherddoriaeth sydd ychydig yn feddalach na'r arfer, ac ‘rydym yn ffyddiog y byddai Vanta yn cryfhau trwy wneud hynny hefyd.

ton arall gryfach...

Pwrpas y British Physiological Society wrth ddatgelu hynny yr wythnos o'r blaen oedd profi fod merched yn gryfach cymeriadau na dynion.

Fedrwn i ddim dweud ei bod hi'n gryfach na'r Eglwys, fedra i ddim siarad a dweud y gwir.

Ar hyn o bryd mae blaenwyr Lloegr yn gryfach na blaenwyr De Affrica a Seland Newydd ac o bosib Awstralia.

yn gryfach na'r disgwyl.

Bron yn ddiarwybod iddo'i hun yr oedd yn hebrwng y ferch adref, a phan sylweddolodd beth yr oedd yn ei wneud profodd don o letchwithdod yn dod drosto, yn cael ei dilyn gan don gryfach o hunanbwysigrwydd.

Yn wir mae'r parodrwydd i fod yn ddigon gostyngedig i gydnabod ein camgymeriadau yn aml yn dystiolaeth gryfach na phan fyddwn yn llwyddo bob tro.

Cerddodd Ifor ar ei hôl fel oen llywa'th, a'i awydd i gysgu yn gryfach na'r un i ddadlau hefo'r ffurat o'i flaen!

Gyda phob Cwpan y Byd sy'n mynd heibio, mae'r angen hwnnw'n dod yn gryfach, gan fod safon y cystadlaethau wedi dirywio cymaint yn ddiweddar.

Perthyn hon eto i'r un teulu â'r gwningen, sef teulu'r cnofilod, ond y mae'n fwy ac yn gryfach o lawer na'r gwningen.

Gwyddai ei fod yn gryfach na'r storm.

Ar y cyfan roedden nhw'n gyflymach, yn gryfach a mwy awchus na Chymru.

Mae'n debyg fod y Capel wedi bod yn gryfach yn y gorffennol yn yr ardaloedd gwledig.

Mae'n bleser calon gennyf fynegi pob cefnogaeth i'r Gymdeithas yn eu hymgyrch dros gryfach Deddf Iaith i Gymru.

Prin fod brethyn yn aros o doriad Robert Jones, y Teiliwr; ac nid yw'r adeilad a arferai fod yn Dafarn namyn Siop, ac ni werthir dim yno sy'n gryfach na Lucosade!

Gwellodd Lloegr mewn sawl agwedd - mae nhw'n fwy ffit, yn gryfach ac yn fwy trefnus nag erioed o'r blaen.

Mae ei grymoedd yn ehangach na phwerau ein Cynulliad ni, ac mae eu deddf iaith bresennol, sy'n dyddio o 1982, yn gryfach na Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.

Roedd tua hanner dwsin o Gymry yn y timau a'i ddiddordeb felly gryn dipyn yn gryfach.

Yr oedd realiti y byd i ddod yr un mor gryf iddo â realiti y byd oedd yn byw ynddo wrth ysgrifennu - yn wir, yr oedd yn gryfach, gan mai cysgod yn unig oedd y byd hwn.

Daeth arogl y glud, y lledr a'r defnyddiau gwneud yn gryfach.

Pe gellid dangos bod y disgyblion hyn yn fwy brwdfrydig ynghylch dysgu iaith o ganlyniad i newid dulliau, yna byddai'r achos dros ddiwygio gymaint â hynny'n gryfach.