Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

grynodeb

grynodeb

Ar gyfer pob pwnc a arolygir, mae'n rhaid cwblhau taflen grynodeb ar bwnc a'i chyflwyno fel rhan o Gofnod o Dystiolaeth yr Arolygiad.

Dyna, felly, grynodeb o'n gwybodaeth am ffurf siliwm ac, wrth gwrs y cwestiwn pwysig bellach yw beth mae hyn oll yn ei ddweud wrthym am beirianwaith symudiad silia?

Mae'r daflen grynodeb yn cynnwys crynodeb o'r graddau a roddwyd ar gyfer yr holl wersi a welwyd, a sylwadau ar safonau cyrhaeddiad, ansawdd y dysgu, ansawdd yr addysgu a ffactorau cyfrannol, a dylai gynnwys, lle bo hynny'n briodol, farn ar gyfraniad amlwg y pwnc tuag at hyrwyddo'r dimensiwn Cymreig a chyflwyniad themâu trawsgwricwlaidd.

Cliciwch yma am grynodeb o fusnes cyfarfodydd diweddar o'r Cyngor.

Dyma grynodeb meistraidd William Roberts o'r argyfwng: ...

Ar gyfer arolygu dosbarthiadau o blant dan bump oed, dylid cwblhau un daflen grynodeb.

Taflen grynodeb ar bwnc