Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

grys

grys

Cyntaf neu beidio, TG4, ers ei sefydlu yn 1996, sydd wedi llwyddo i roi gwisg newydd - siaced ledr neu grys-t - ar ysgwyddau'r iaith.

Estynnodd ei bensal sbâr a gwnaeth nodyn ar lawes ei grys.

"Dweud roeddech chi ei bod yn ddiwrnod mwll." Llaciodd ei dei a datododd fotwm uchaf ei grys.

Trodd yn disgwyl gweld Twm Tew yno, ond y cyfan a welodd Guto oedd Bob Parri, yn dod o'i ymarfer wrth y rhwydau, ei wallt yn chwys i gyd a'i grys yn batsys llaith.

Sythodd ei gefn nes bod ei grys yn barod i hollti a dangos ei fol anferth.

Tynnodd y ddau grys ohono'n ofalus a'u cadw yn y cwpwrdd dillad i gael gwared a'r plygion.

Ar yr achlysur hwnnw, gwisgodd Grys T gydag enw Britney Spears arno.

Am ryw reswm meddyliodd yn sydyn am Ellis Puw, a theimlodd ar y funud ei fod yn nes at ei was yn ei glos ffustian a'i grys gwlân nag yr oedd at y boneddigion hyn yn chwyrli%o o'i gwmpas yn eu sidanau a'u melfed a'u lliwiau llachar, a'u dwndrio a'u chwerthin.

"Wel, blant, wedi dod i gael gwybod y newyddion diweddaraf?" holodd plismon yn llewys ei grys yn y garafan gyntaf.

Cofir am Bryn yn dathlu ei fuddugoliaeth yng nghanol y dici bows a'r gwydrau gwin, ei grys ar agor a pheint ewynnog yn ei law.

Dim ond ei grys a'i jersi oedd amdano.

Roedd wedi sgorio 23 pan drawodd y bêl yn galed yn syth at Russel Arnold oedd yn maesu yn agos i'r wiced a rywsut daliwyd y bêl yn ei grys.

Fe ymolchai o'i gorun i'w sawdl, fe wisgai ei grys newydd ac fe ai i gael cinio.

Ymgrynhôi'r llau dan ei grys a'i bigo, ei bigo hyd at y gwaed, a rhedeg ymaith.

Tynnodd Graham Henry ei grys coch a cherdded mâs chwarter awr cyn y diwedd.

Eisteddai Henri yn llewys ei grys wrth fymryn o dân nwy swnllyd.

Ambell kafcan llac o'r India iddi hi'i hun, neu rhyw grys sgotwr yr un i'r plant.

Gorweddai yno'n syfrdan, ei grys am 'i ganol a'i din a'i geillie briw yn destun gwawd hiliol i ambell wag a eisteddai gerllaw yn y coridor.

A oes rhywrai'n cofio amdano mewn dosbarth nos ym Mhreselau ac yntau wedi'i wlychu at ei groen, yn darlithio yn ei drowsus (a'i grys yn sychu ar wresogydd)?

Ond yn wir, roedd yn ddigon o grys i lorio'i bartner Alun yn y swyddfa.