Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

guro

guro

Dim gormod o bwysau arnyn nhw ddoe wrth guro Luton 3 - 1 ar y Cae Râs.

Ond cyn i mi guro mi glywn leisiau'n dod drwy ffenestr y parlwr a oedd yn lled agored oherwydd y gwres.

Wedi hynny fodd bynnag buan iawn yr adferwyd ffydd pawb wrth i Gymru fynd yn ddi-guro am flwyddyn gyfan ac wyth gêm.

Bu rhaid mynd i'r hats i guro pegiau i'r tyllau.

Roedd y gwr o Ddenmarc yn naturiol wrth ei fodd o guro Tiger Woods.

Daeth Cymru mor agos i guro'r Goliath o dîm o Awstralia yn rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd yn Stadiwm McAlpine yn Huddersfield, neithiwr.

Cododd Ipswich i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair drwy guro Bradford, y clwb sydd ar y gwaelod, 3 - 1.

Ond bu rhaid iddo gyfaddef wrtho'i hun, yn anewyllysgar ddigon, fod golwg eithaf difater ar bawb - hyd yn oed y plant - a oedd yn y cerbyd hir, a'i galon ef yn carlamu gan gyffro eiddgar: a pharhau i guro'n gyflym a wnai pan gyrhaeddodd Paddington.

Bydd raid i Rangers guro Monaco yn Ibrox mewn pythefnos er mwyn cyrraedd y rownd nesaf.

Mae Mark Williams trwodd i wyth ola Pencampwriaeth Snwcer Prydain ar ôl iddo guro Marco Fu o Hong Kong o naw ffrâm i dair.

Heb guro, agorodd Abdwl ddrws cefn y tŷ a cherddodd i mewn i'r gegin.

Prif amddiffyniad cwningod rhag eu gelynion yw eu chwimder a'r ffaith eu bod yn rhybuddio'i gilydd o berygl trwy guro'r ddaear â'u traed a thrwy ddangos y gwyn dan y gynffon wrth ddianc am ddiogelwch.

Mae blwyddyn a mwy ers i Gymru guro De Affrica yn y gêm gynta yn Stadiwm y Mileniwm.

hogyn o 'r dref neu beidio beidio doedd o ddim am gael ei guro.

Yng ngwaelodion y Cynghrair Cenedlaethol, llwyddodd Croesoswallt i guro Athrofa/Inter Caerdydd 1 - 0.

Mwy o ymarfer dyn am ddyn gan atgoffar unigolyn o'r grefft o guro gwrthwynebwydd yn ogystal au hannog i fentron amlach.

Mae Tim Henman allan o senglaur dynion ar ôl cael ei guro gan Mark Philipoussis yn y bedwaredd rownd - y tro cynta i Henman fethu cyrraedd yr wyth olaf ers pum mlynedd.

Breiddyn a gymerodd yr awenau, gan guro'i ddwylo am ddistawrwydd a galw'r actorion at ei gilydd.

Yn yr Uwch Gynghrair, daeth Everton yn ôl i guro Manchester City 3 - 1 ar Barc Goodison.

Ond doeddwn i ddim yn disgwyl i Portiwgal guro Lloegr.

Dechreuodd guro'r drws mewn cynddaredd ond nid oedd modd ei agor ond o'r ochr arall.

All neb orffen uwchben Arsenal yng Ngrwp B Cynghrair y Pencampwyr wedi iddyn nhw guro Sparta Prague 4 - 2 yn Highbury neithiwr.

Cafodd Tim Henman fraw pan gollodd y set gynta cyn mynd rhagddo i guro Paradorm Srichaphan ac i ail rownd Wimbledon.

Yn y Cynghrair Cenedlaethol, llwyddodd Caerfyrddin i guro Rhaeadr 1 - 0.

Os bydd Robinson yn llwyddo i guro Baloyi, fe fydd y Cymro cynta i ennill dau bencampwriaeth byd.

Mae efail y gof yn ddifywyd ac er i ti guro'r drws am gryn amser does neb yn ateb.

Does yna run o'r pedwar tîm yn sicr o le yn yr wyth olaf yn Grwp C at ôl i Sbaen guro Slofenia 2 - 1 ac Iwgoslafia ennill 1 - 0 yn erbyn Norwy.

Mae Abertawe'n ffefrynnau i gyrraedd rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol ar ôl iddyn nhw guro Merthyr 2 - 0 ar Barc Penydarren neithiwr.

Fe orffennon nhw'n ail yn eu grwp drwy guro Sturm Graz 3 - 0.

Cafwyd sioc fwya rownd gynta Cwpan Lloegr yn Nuneaton neithiwr wrth i'r tîm cartre, sy'n chwarae yn y Cynghrair Conference, guro Stoke o Ail Adran Cynghrair y Nationwide.

Wedi i fy mam guro, daeth merch ieuanc i'r drws, ac wedi deall ein neges, anfonodd blentyn i alw'r prifathro atom.

Os gwnaiff Y Barri guro TNS ar Barc Jenner bydd tîm Peter Nicholas yn codi i frig Grwp C gyda thri phwynt yn fwy na'r tîm o Lansantffraid ac Abertawe.

Dwy ffrâm arall fydd eu hangen ar y cyn-bencampwr John Higgins i guro Chris Small y prynhawn yma - mae Higgins ar y blaen o 11 ffrâm i 5.

Yn ei angladd clywais rywun yn dweud am grŵp o ffermwyr ifainc a gafodd eu cyfareddu gan ddarlith ar enwau caeau a roesai iddynt yn ddiweddar ac a safodd ar eu traed fel un gŵr i guro dwylo iddo.

Gellir tynnu'r rhaffau allan trwy guro'r wy yn galed i wneud ewyn, bydd rhai o'r rhaffau yn cysylltu â'i gilydd ac fe ellir hybu hyn gydag ychydig o wres a gwneud meringue.

Yn y gêm arall yn y grwp, gwnaeth Yr Eidal barhauu record gant y cant yn y gystadleuaeth drwy guro Sweden 2 - 1 efo gôl hwyr gan Alessandro Del Piero yn Eindhoven.

'Mae'n helpu damed bach bo fi wedi guro fe llynedd, ond mae e'n whariwr da.

Cafodd ei guro gan Marat Safeen o Rwsia mewn tair set.

Roedd angen gôl yn yr eiliadau olaf i warchod record gartre ddi-guro Caerdydd.

Mae Hywel Jenkins, chwaraewr rheng ôl Abertawe, wedii ddanfon adre o daith carfan ddatblygu Cymru yng Nghanada ar ôl bod allan yn yfed y noson cyn i'r tîm guro Tîm Canada A, 67 - 10.

Roedd rhaid iddyn nhw guro Monaco i sicrhau eu lle yn rownd nesa Cynghrair y Pencampwyr.

Cafodd ei guro wedi 66 munud gan gic siswrn prif sgoriwr Port Vale - Tony Naylor.

Y cwbl sy raid iddyn nhw eu wneud yw canolbwyntio ar guro'r Saracens heno a churo Ulster pan ddôn nhw yma ym mis Ionawr.

Does yna 'run o'r pedwar tîm yn sicr o le yn yr wyth olaf yn Grwp C at ôl i Sbaen guro Slofenia 2 - 1 ac Iwgoslafia ennill 1 - 0 yn erbyn Norwy.

O ddechrau cymharol ddi-nod, datblygodd y tîm i fod y gorau yn Ne Cymru ac, fel Dinas Caerdydd, fe lwyddwyd i gipio Cwpan yr FA o ddwylo clybiau Lloegr am y tro cyntaf drwy guro Arsenal yn Wembley ym 1927.

Wedi tyllu tipyn ar y cerrig bras sydd ar lawr maent yn llenwi'r twll o'r bron hefo powdr ac yna rhoi tipyn o faw i orffen ei lenwi ac yn ei guro i lawr er mwyn ei wneud yn airtight a thanio'r fuse yr un fath â'r twll mawr.

Cyrhaeddodd Pencampwyr yr Adran Gynta, Fulham, gant o bwyntiau neithiwr, drwy guro Wolves 2 - 0.

Mae yma guro drymiau a chwifio baneri, a phlant a phensiynwyr am y gorau'n gwenu ar y camera.

Colli yn erbyn Samoa yng Nghwpan y Byd tro dwetha ddaeth a record ddi-guro tîm Graham Henry i ben.

Rydyn ni'n gobeithio falle y bydd Bangor yn gwneud ffafr â ni drwy guro Caerfyrddin pan gaiff y gêm honno ei chwarae - pwy a wyr! Mae cwpwl o anafiade 'da ni a ni'n mynd i'r gêm heno heb ddau neu dri o chwaraewyr.

Hefyd yng Ngrwp 5 neithiwr, curodd Gwlad Pwyl Armenia 4 - 0 a llwyddodd Belarws i guro Norwy 2 - 1.

Llwyddodd Blackburn i guro Preston 1 - 0 a sicrhau y byddan nhw yn ôl yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesa.

Os oedd hi'n ddydd gwaith, a dyn yn ymdrechu, hyd orau'i allu i chwibanu a chodi'i galon wrth gerdded yn anfoddog tua'r ysgol, mynnai'r galon guro'n gyflymach wrth imi brysuro heibio'r rhes o dai lle roedd Talfan yn byw, ac yno y pwysai'n llechwraidd yng nghysgod y drws, ei wallt cnotiog du yn ei lygaid a darn o'i dalcen yn gwenu arnaf.

Caerdydd yn ennill Cwpan yr FA drwy guro Arsenal 1-0.

Ryfeddol! Dyna'r unig air i ddisgrifio'r modd y daeth Wrecsam yn ôl i sgorio pedair gôl yn yr hanner awr ola i guro Luton 4 - 3 yn Kenilworth Road.

Bydd hi'n frwydr hanesyddol rhwng Serena a Venus Williams yn rownd gyn-derfynol Wimbledon yfory ar ôl i Venus guro Martina Hingis mewn tair set a Serena drechu Lisa Raymond mewn modd tipyn mwy cyffyrddus.