Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwaeddodd

gwaeddodd

"Douglas Bader, dewch yma!" gwaeddodd prifathro'r ysgol uwchradd.

gwaeddodd eto, mwy i godi ei galon na dim arall.

"Dewch!" gwaeddodd llais o'r tu fewn.

"Mae o'n rhy isel!" gwaeddodd rhywun gan wyro'i ben wrth i Douglas ruthro tuag atyn nhw.

Cododd y brenin ei law ac ynghanol twrw'r dŵr gwaeddodd: Dowch ar fy ôl i rwan a gwyliwch rhag llithro ar y cerrig." Fel stori o lyfr yn yr ysgol, diflannodd o dan y pistyll dŵr.

"Dyma'r goes fetel," gwaeddodd un o'r gelyn wrth edrych drwy ddarnau o'r Spitfire ar ôl iddi gwympo.

Help!" gwaeddodd, gan obeithio y byddai rhai o'r criw a gysgai yn rhan ôl y llong yn deffro wrth ei glywed.

Gwaeddodd ar y dyn oedd yn canlyn ceffyl: "Tyrd â'r ceffyl i symud rhain!" Aeth hwnnw i'r stabl oedd yn weddol agos, ac yna dod yn ei ôl heb y ceffyl.

Chwarddodd un o'r milwyr yn iach a gwaeddodd rywbeth mewn Almaeneg.

'Rydan ni'n gyfoethog, Siân!' gwaeddodd Tudur toc, wedi anghofio popeth am ginio a'r cerydd fyddai yn eu disgwyl yn y garafân.

`Andrew!' gwaeddodd Mrs Parker gan redeg at ei g r.

"Cymerwch bwyll!" gwaeddodd ar y cŵn.

gwaeddodd gethin a huw gyda 'i gilydd gilydd ble 'r wyt ti, ffred?

Gwaeddodd wrth i'r eira lanio ar ei wegil.

Gwaeddodd nerth esgyrn ei ben ond chlywodd neb y gri unig o'r môr.

Yn sydyn gwaeddodd Padarn: 'Llynced y ddaear ef!' ac agorodd y ddaear a llyncu Arthur hyd at ei ên.

yn dda i ddim ond i ladd ei hun yn rhedeg er mwyn i ti a Steve gael pres cwrw!' gwaeddodd Mam.

Gwelsant y lanfa a gwaeddodd Ieus fod 'na gwch arall yno o'u blaenau.

Gwaeddodd rhywun arnaf y dydd o'r blaen a balch oeddwn o weld Buckley unwaith eto.

`Fe fyddwn ni i gyd yn boddi os na wnawn ni rywbeth yn gyflym.' gwaeddodd Mr Parker.

`Mae'n rhaid ei fod ef wedi cael ei gladdu o dan yr eira 'ma,' gwaeddodd un o'r dynion.

`Peidiwch â phoeni,' gwaeddodd Gunnar, `fe fyddwn ni'n cael ein hachub gyda hyn.' Gwenodd ar ei wraig a'i ferch un ar ddeg mlwydd oed.

'Get a move on we haven't got all day, you know!' gwaeddodd un ohonynt a'u gwthio ymlaen.

"Halt!" gwaeddodd llais sarrug o'r tywyllwch.

'Www!' gwaeddodd Myrddin.

Dyna i ti pwy fu yma!" gwaeddodd Deio, "does yna neb arall." Geneth ddewr oedd Cadi, ond fe aeth llaw oer ofn am ei chalon o feddwl fod rhywun wedi bod mor hy â mynd trwy'r tŷ tra oeddynt i ffwrdd.

"Lle ma'r ceffyl 'na gin ti?" gwaeddodd y goruchwyliwr arno yn ddiamynedd.

Cafodd 'nhad strôc neithiwr!" gwaeddodd y mab i'r ffôn wrth of yn am help.

Huws' 'Dŵr i'r fuwch 'na!' gwaeddodd Ifor.

`Rydyn ni mewn trafferth gyfeillion,' gwaeddodd Ivan ar ei ddau gi, Belka a Chernysh.

"Peidiwch â sathru'r peth petrol 'na mor gynddeiriog ulw," gwaeddodd.

'Rheda!' gwaeddodd Elen a dechreuon nhw redeg yn ôl drwy'r coed tua'r dreflan.

"Arhoswch!" gwaeddodd.

'Os na'm dŵf!" gwaeddodd Malcym a rhedag ar ôl Ifor i'r sied ddefaid.

'Reit, mi rwyt ti'n rong!' gwaeddodd, yn plannu bys i ganol ei lyfryn.

"Be aflwydd sydd wedi digwydd" gwaeddodd.

heb betruso dim dringodd yn eon i ganol canghennau agosaf yr helygen, ac oddi yno fe 'i gollyngodd ei hun i lawr nes cael ei ddwy ar y gangen fawr uwchben y dyfroedd gwyllt gwyllt paid a bod yn ffŵl ^ l, ffred, gwaeddodd wil arno arno mae 'r afon 'na 'n ddofn cofia !

'Not that way!' gwaeddodd un o'r osgordd.

mam bach!' gwaeddodd Siân gan unioni'r beic i ruthro oddi yno am ei fywyd.

`Hei.' gwaeddodd Debbie, yna heb oedi munud, ciciodd ei hesgidiau i ffwrdd a rhedodd ar ôl y lleidr.

`Daliwch yn dynn,'gwaeddodd y dyn a oedd yn llywio'r cwch modur.

'A!' gwaeddodd Geraint mewn braw; doedd o dim wedi disgwyl ateb i'w gwestiwn, a chiliodd yn ôl i ben pellaf yr ystafell.

'Isio bod yn ffarmwr, ia?' gwaeddodd Ifor.

"Ches i ddim fy lladd gan y siarc, a dydech chwithau ddim am gael cyfle i'm mygu i farwolaeth chwaith!" gwaeddodd, gan gicio eto a tharo yn eu herbyn.

Gwaeddodd y capten a gwaeddodd rhai o'r morwyr.

"Paid â gwrando ar y ffŵl yna!" gwaeddodd un peilot wrth redeg allan ar ei ôl.

"Allan â ni am dro." gwaeddodd.

'Tudur,' gwaeddodd arei ôl yn wyllt gan edrych o'i amgylch yn ofnus.

'Nid y gwir sy'n lladd ond Vatilan,' gwaeddodd PC Llong o'r gwter lle glaniodd.

`Neidia i mewn!' gwaeddodd y gyrrwr.

allwch chi ddim gwneud hynny!' gwaeddodd Delwyn.

'Blydi iypis Cymraeg,' gwaeddodd y llabwst i gyfeiriad sŵn corn siarad a ddeuai o ganol y dref.

`Mae hyn yn wych,' gwaeddodd Archie, `pryd rydyn ni'n tynnu llinyn y parasiwt?' `Mae digon o amser,' atebodd John Boxall, yr hyfforddwr.

'Ma siŵr!' Y funud wedyn gwaeddodd Marian nad oedd diferyn oddŵr yn y tŷ!

gwaeddodd Gareth, wrth i ben ôl y car weu'n wyllt o amgylch cornel arall.

"Beth ydach chi'n feddwl ydach chi'n ei wneud, ddyn, yn dod yma yn oriau mân y bore fel hyn, ac yn gweiddi dros y lle i gyd!" gwaeddodd arno.

'Ond William Huws bach mae 'ma hogan yn hwylio i gal babi.' Fel y camai William Huws dros gamfa i gae, a'r hwch hanner o dan ei gesail, gwaeddodd y gyrrwr eilwaith.

'Pwy sydd yna?' gwaeddodd eto, yn uwch, ond ni ddaeth ateb o unman.

'Y Golygydd yn rhoi hwn yn bresant i chi ar eich pen blwydd, Wmffra Jones,' gwaeddodd.

'Gad lonydd i 'mrawd bach i, y bwli hyll!' gwaeddodd Elen.

'Dal o, Mwsi,' gwaeddodd y gŵr bychan, tew, a theimlodd Siân law drom yn syrthio ar ei ysgwydd ac yn ei gwasgu.

Cafodd Evan fwy o fraw o lawer na'r defaid a gwaeddodd dros y lle, 'Howld on, bois bach!

'Hei, pwy sydd yna?' gwaeddodd.

'GWYRTH!' gwaeddodd Ffredi'n ddimmygus.

'Dyma fi!' gwaeddodd Mam, gan gofio tynnu'i hesgidiau cynd echrau llamu i fyny'r grisiau.

'Gwna di fel y mynni di!' gwaeddodd y wraig.

'Y blodau!' gwaeddodd Bigw, ac edrychais i fyny a'i gweld yn bwrw blodau, cafod fawr o flodau amryliw yn ein tagu gyda'u perarogl.

'Rydyn ni'n rhydd,' gwaeddodd Morlais wrth glywed lleisiau'r corachod yn gwanhau y tu ôl iddyn nhw.

'Na, na, dydw i'n gwybod dim byd,' gwaeddodd Siân wrth i Mwsi wasgu ei arddwrn yn dynnach.

Y cynllun oedd rhwymo'r ddau gwch wrth ei gilydd ond yn ystod y nos gwaeddodd y mêt fod y môr yn golchi dros y cwch a'i fod am droi i wynebu'r tywydd.

gwaeddodd huw huw am y bont, bois !

Dw i wedi bachu pysgodyn mawr!' gwaeddodd.

"Maurice," gwaeddodd yn sydyn ar un o'r bechgyn talaf.

Nos dawch.' Gwaeddodd y Paraffîn o sedd y gyrrwr â'i lais yn eco yn y gwyll.

Help!' gwaeddodd nerth esgyrn ei ben, ond roedd gormod o sŵn gan y fen i neb fredru ei glywed.