Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwaeledd

gwaeledd

Roedd yn wraig dawel a hoffus ac yn ddiolchgar am bob cymwynas a gofal yn arbennig yn ystod ei gwaeledd.

Cynllun Gwaeledd y Cyngor

Marwolaethau: Wedi gwaeledd hir, bu farw'r cyfaill William Tudur Rowlands, Argoed, Ffordd Garth Uchaf.

Fe'i ganed yn Sir Drefaldwyn, ac ar ôl bugeilio'r ofalaeth am oddeutu naw mlynedd, dychwelodd i Sir Drefaldwyn, oherwydd gwaeledd ei fam.

GWAELEDD: Gofid ychwanegol oedd deall fod y Ficer hefyd wedi cael ei gymryd yn ddiweddarach i Ysbyty Gwynedd, ond yn ffortunus byr fu ei arhosiad yno ac y mae yn awr adref unwaith eto.

Ddechrau'r mis, wedi gwaeledd hir, bu farw brawd i Mr Thomas, sef Mr Stanley Thomas o Niwbwrch.

(b) Terfynu Gwasanaeth oherwydd Gwaeledd - Swyddogion Mewnol ac Allanol

Herbert Asquith yn dod yn Brif Weinidog wedi gwaeledd Campbell-Bannerman.

Lloyd Jones gyflawni ei waith fel beirniad oherwydd gwaeledd).

Prif Ddigwyddiadau Hanesyddol Herbert Asquith yn dod yn Brif Weinidog wedi gwaeledd Campbell-Bannerman.