Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwasg

gwasg

Mae Gwasg Gomer wedi cyhoeddi ymron ddeugain o'i lyfrau i blant, mwy nag un y flwyddyn, ac mae ganddo nofel ar ei hanner ar hyn o bryd!

Ac y mae Gwasg Carreg Gwalch nid yn unig yn haeddu ei chanmol am ymgymryd a'r dasg enfawr hon ond hefyd am sicrhau fod y gwahanol gyfrolau yn cael eu cyhoeddi o fewn amser rhesymol i'w gilydd.

Yn yr un cyfnod, aeth Morris Williams, perchen Gwasg Gee ers rhyw flwyddyn ar y pryd, yn aelod o gyngor Bwrdeistref Dinbych; a gallodd roi gwybod am ei lwyddiant i'r Tri yn eu carchar, drwy lunio stori fer am lwyddiant y Blaid Ddirwestol mewn etholiad yn Nhretomos (Tomos Gee, wrth gwrs) a'i hanfon i'r Eisteddfod Genedlaethol i'w beirniadu gan DJ Williams, yntau wedi cael caniatâd yr awdurdodau i feirniadu o'r carchar.

Sefydlwyd Bwrdd Gwasg Prifysgol Cymru gan Statud y Brifysgol ym 1922.

Ym Manceinion yr ymgartrefodd, yn eisteddfodwr brwd, a oedd eisoes wedi cyhoeddi cyfrol o farddoniaeth, Rhosyn Meirion, gyda gwasg Isaac Clarke, cyfrol a oedd yn cynnwys pryddest i Kossuth yr arweinydd Hwngaraidd.

Gwasg Carreg Gwlach.

Mae S4C yn fodlon iawn ar gynnig Gwasg Carreg Gwalch ac yn edrych ymlaen at weld cynnyrch o safon uchel yn ymddangos yn y siopau cyn hir.

Ymfalchlodd yn y ffaith nad oedd ef wedi pleidio ymdrechion gwasg Llundain i enllibio pobl Cymru yn ystod yr anghydfod.

Mae hi'n ffaith ddiymwad, fodd bynnag, i Lloyd George ddatblygu ei sgiliau yn manipiwleiddio gwasg Stryd y Fflyd drwy arbrofi ar wasg Caernarfon.

Roedd gwasg yr oes aur yn adlewyrchiad o Gymru gymhleth oedd bron â chyrraedd y lan.

Pws Esgid Uchel; Hugan Fach Goch. Gwasg Carreg Gwalch.

Llyfr clawr caled, swmpus fydd e, meddai Myrddin ap Dafydd, perchennog Gwasg Carreg Gwalch.

Mae'r ddwy bennod gyntaf yn egluro'r newidiadau economaidd, cymdeithasol a thechnegol - lawn bwysiced â dyfodiad teledu lloeren oedd yn gwneud gwasg Gymreig yn bosib, a bywoliaeth fel newyddiadurwr yn barchus os nad llewyrchus (efallai mai fel arall yn union mae hi heddiw).

Dyma gasgliad arall o farddoniaeth yn y gyfres boblogaidd o Lyfrau Lloerig gan Gwasg Carreg Gwalch.

Gwasg Carreg Gwalch.

Un o nofelau Cystadleuaeth Nofel 2000 Gwasg Gomer.

Mae hefyd yn ffaith galonogol fod y prosiect wedi derbyn nawdd amrywiaeth o gyrff cyhoeddus gan gynnwys HTV a Gwasg Rhydychen, eto yn arwydd pellach o'r ymddiriedaeth yng nghwerth a llwyddiant y gyfres hon.

Yn ystod yr haf, cyhoeddir Ystadegaeth Elfennol (Gwasg Prifysgol Cymru) gan y Dr Gwyn Chambers sydd yn ddarllenydd yn Adran Fathemateg Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor.

Ar Goll yn y Coed gan Ian Beck - addasiad gan Helen Emanuel Davies. Gwasg Gomer.

Gwasg Pantycelyn.

Yr Arth Grisli gan Gary Paulsen (addasiad Esyllt Nest Roberts). Gwasg Carreg Gwalch.

Mae Gwasg Carreg Gwalch yn un o weisg prysuraf Cymru, yn cyhoeddi amrywiaeth o lyfrau ac yn cynnig gwasanaeth argraffu.

Gwasg Prifysgol Cymru.

Os rhywbeth, mae'r ddau lyfr bach yma yng nghyfres Nofelau Nawr, Gwasg Gomer, yn tueddu i gyfeiriad yr ail gategori.

Difyr a dadlennol ydi sylwi ar fethiant gwasg ddwyieithog y cyfnod.

Sefydlu Gwasg y Brifysgol.

Y nofel hon fu'n fuddugol yng Nghystadleuaeth Nofel 2000 Gwasg Gomer.

Gwneir hynny trwy ddefnyddio cyfres Llyffantod (Gwasg Gomer) yn sail i'r rhaglenni.

Golygydd Gwasg Carreg Gwalch.

Rydyn ni fel gwasg wrth ein bodd yn gweithio ar ddiweddaru clasur mae miloedd yng Nghymru yn cofio o'u plentyndod.

Mae Gwasg Gomer yn gwahodd pobl Cymru i ddewis eu hoff gerddi serch Cymraeg i'w cyhoeddi mewn cyfrol ar gyfer y Nadolig nesa.

Owen Martell Cadw dy ffydd, brawd Gwasg Gomer.

Jerry Hunter Soffestri'r Saeson Gwasg Prifysgol Cymru.

Ond wrth gwrs adlewyrchiad o wrthdaro cymdeithasol ac o gydbwysedd grym o fewn y gymdeithas honno ydi pob gwasg a phob cyfrwng torfol.

Roeddan ni'n medru codi'i sgert a'i phais i fyny mor handi, a'u rhoi nhw'n sownd wrth 'i gwasg, ac mi oedd hi'n medru dod o hyd i'r cocos mor gyflym â gwylan fôr, hefo'r hen lwy bach bren 'na Mi gawson ni andros o hwyl yn hel, er na ddaru ni ddim cael gymaint â hi.