Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwastraffu

gwastraffu

Heb wybod hon (neu amrywiad arni) gellid gwastraffu cannoedd o filoedd o bunnoedd bellach.

Naill ai ein bod o ddifri ynghylch adfer y Gymraeg yn brif iaith Sir Gaerfyrddin neu ein bod yn gwastraffu arian yn y byd addysg.

'Dewch, ryn ni wedi gwastraffu digon o amser yn barod!

Goruchwyliwr y gwersyll oedd Ismail Krief, gwr nad oedd yn credu mewn gwastraffu geiriau.

Ac yn bwysicach byth, gwastraffu cyfle euraid a hanfodol yn yr ymgyrch i adfer yr iaith.

Cofiaf glywed amryw yn dweud yr adeg honno mai gwastraffu pleidlais fuasai ei rhoi i'r Blaid am na fwriadai'i hymgeisydd fynd i'r Senedd ped etholid ef.

Gellid gwastraffu amser cannoedd o filoedd o ddysgwyr.

Rhag gwastraffu'r gofod tra bo'r ysgewyll yn datblygu, gellir plannu bresych a blodfresych cynnar rhyngddynt.

Os symudwch ddarn mawr allan i sgwâr lle mae'n gallu cael ei fygwth gan Werinwr y gelyn - yna bydd yn gorfod mynd yn ôl eto - a dyna chi wedi gwastraffu un symudiad o leiaf.

A dyna ni - ar awr mor dyngedfennol yn hanes y rhyfel - yn gwastraffu ein hamser yn of er yn y lle hwn.

Bydd yn rhaid i'r darllenwr edrych yn fanwl arnynt, ac os, ie OS bydd un o'r rhain yr un peth â rhif y cerdyn, peidied gwastraffu eiliad, oherwydd ma'n rhaidd ffonio swyddfa'r papur newydd cyn deuddeg o'r gloch, ganol dydd.

Mae'r rheiny sy'n bedwerydd ac yn bumed ar y rhestr yn y bon yn gwastraffu eu hamser.

Ni fu erioed yn ddigon anfaterol chwaith i droi o fyd ei ddefaid, a gwastraffu'i amser prin ar feithrin perthynas a neb oll.

Hwyrach mai gwastraffu'n hamser ydan ni.'

'Dyw Graham Henry ddim yn credu mewn gwastraffu eiliad.

Gallai un anghyfarwydd â'r grefft synied bod y saer yn gwastraffu ei amser gan mor ychydig o gynnydd a datblygiad a ellid ei ganfod.