Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwblhau

gwblhau

Fe'u tynnwyd gan y ffotograffydd ifanc o Aberystwyth, Aled Jenkins, ac mae'r profiadau a gafodd wrth gwblhau'r dasg yn aros yn y cof...

Rhoddodd amlinelliad o'r camau a gymerwyd i gwblhau'r gwaith, drwy adrodd bod y cynghorau cymuned yn edrych ar y sefyllfa o fewn eu hardal eu hunain ond bod y cynghorau sir a dosbarth yn edrych ar y sefyllfa strategol i ardal ehangach ac felly bod gwahaniaethau barn yn sicr o ddigwydd.

Pa sawl taith i ro llednentydd Bro Aled neu Gernyw mae wedi ei gwblhau?

Disgwylir i waith gael ei gwblhau i safon uchel.

Yn ogystal a chwaraer gigs uchod bydd Anweledig yn parhau gyda'r gwaith o recordio albym newydd yn stiwdio Sain gyda'r gwaith wedi ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

Oherwydd hynny, pan fyddai'n fater o frys, a gorchwyl arbennig i'w gwblhau ar unwaith, byddai'r stiward yn gosod y gwaith 'ar gontract' i Francis gan wybod y byddai'r adeilad ar ei draed mewn chwinciad .

Llongyfarchodd y Cadeirydd Dianne Bishton a Les Oldman o Ganolfan Gynghori Tywyn ar iddynt gwblhau a llwyddo yn y cwrs gohebol ar ddyledion.

Wrth ddechrau paratoi'r borderi ym mis Ebrill, bydd llawer o waith i'w gwblhau diwedd Mai a dechrau Mehefin.

Disgwylia'r garddwyr brwd yn eiddgar ym Mai am ddyfodiad yr haf gyda gwaith y gwanwyn, i raddau helaeth, wedi ei gwblhau.

Mae hi'n mynd ymlaen nes cyrraedd De Affrica i gwblhau taith o rhyw bum mil o filltiroedd.

Rhaid fydd symud heb oedi, ac efallai y caf air oddi wrthynt eu bod yn barod i ufuddhau, a'u bod hwy yn ffurfio pwyllgor lleol i gwblhau'r trefniadau, os bydd angen am hynny.

Bydd swyddogion Pencampwriaeth y Chwe Gwlad yn cyfarfod heddiw i drafod sut i gwblhau'r gystadleuaeth.

Wedi i'r gwaith gael ei gwblhau, does dim raid i chi boeni pa blwg o'r garafan fydd yn ffitio i ba soced gan fod ffurf y ddau yn wahanol.

Dylai'r llyfryn hwn wedi'i gwblhau ffurfio rhan o'ch portffolio datblygiad proffesiynol.

* Wrth gwblhau'r cynllun hwn, a oes gennyf ddealltwriaeth a chefnogaeth y canlynol:

Mae wedi cymeryd dros bedair blynedd i gwblhau un o brosiectau mileniwm mwyaf uchelgeisiol Cymru.

Roberts (a fu farw yn fuan ar ôl iddo gwblhau'r awdl) a Mathonwy Hughes.

Yn bennaf gwerthid yr anifail cyn i'r hormonau gwblhau eu heffaith a'u dileu o gorff yr anifail.

Disgwylir i Rio Ferdinand gwblhau ei drosglwyddiad o West Ham i Leeds o fewn y 24 awr nesa.

Mae gan Nia ddwy flynedd i gwblhau'r gwaith ac mae'n gobeithio cynhyrchu llyfr o luniau a gwybodaeth am Nansi Richards gan ganolbwyntio ar yr ochr gerddorol i'w gwaith.

Cerddi eraill: Emrys Roberts, John Gwilym Jones (Prifardd y Gadair, 1981), G. J. Roberts (a fu farw yn fuan ar ôl iddo gwblhau'r awdl) a Mathonwy Hughes.

Dwi'n dal heb ddeall y teitl ond wedi i mi orfodi fy hun i gwblhau'r llyfr, hoffwn weld yr awdures yn cael ei dedfrydu i gyfnod hir o solitary confinement mewn lle y gall ddatrys ystyr y teitl a pherffeithio ei harddull ysgrifennu digrif.

Wedyn fe gawn y rhai a ddechreuodd eu haddysg yng Nghymru a'i gwblhau mewn gwledydd eraill.

Roedd wedi dweud y flwyddyn gynt y dylai Tegla fod wedi gadael i W^r Pen y Bryn gwblhau'r drwg a oedd ynddo, yn hytrach na'i achub, a throi'r nofel yn bregeth gyda thri phen iddi (An Introduction to Contemporary Welsh Literature).

Ar ôl i chwi gwblhau pob un o'r aseiniadau dylech ystyried pa mor bell yr ydych wedi mynd ymlaen i gyflawni un neu fwy o'r Cymwyseddau a ddisgrifir gan Y Cofnod Cyrhaeddiad.

Ni wnaed hyn ond nid oes ychwaith unrhyw waith pellach o gwblhau'r wal wedi ei wneud, efallai oherwydd bod anghydfod wedi codi ynglŷn â pherchen-ogaeth tir.

Cafwyd parhad mewn buddsoddiad yn y busnes i sicrhau bod staff cymwys ac offer priodol ar gael i gwblhau'r gwaith.