Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwbod

gwbod

Dwin gwbod fod Caerloyw wedi bod yn Lords ac ennill dau gwpan llynedd - maen nhw'n dîm da yn y gêm undydd, maen nhw'n whare gyda digon o hyder a maen nhw'n wharen dda gydai gilydd.

"O, 'doeddech chi ddim yn gwbod?" meddai.

Gallwch gyfrannu at gadw ansawdd BBC Ble ar y We wrth roi gwbod inni os yw unrhyw safle'n annerbyniol neu'n peri tramgwydd.

Mae e 'chydig bach yn ansicr - sa i'n gwbod lot am y peth.

Roeddwn i wastad yn 'i leicio fo mae o'n gwbod 'i hun.

Felly, fe ddylwn i gwbod ai castell Cynâfn yw hi ai peidio.

'Ond rwyn gwbod bod e'n moyn dod 'nôl i Gymru rywbryd.

Dwi'n gwbod y siop 'na rwyt ti yn sôn am.

Pan ddaeth o yma gynta, roedd o'n wicked iawn, ac Abel mor strict, a mi fyddwn wastad yn cymryd 'i bart o, mae o'n gwbod.

"Gwbod beth, Cyrnol?" "Na, wrth gwrs, fedrech chi ddim gwbod, a chithe yn Llunden!" Gwenodd y Cyrnol gan grychu ei fwstas bach, melyngoch, trwsiadus.

"'Ti'n gwbod 'mod i wedi blydi wel gweud.'

'Mae'r bechgyn i gyd mewn ysbryd da, ond maen nhw i gyd yn gwbod bod lot o waith ar ôl.

Arwel Thomas yw dewis cynta'r clwb, a ni i gyd yn gwbod be mae Cerith Rees yn gallu wneud.

wel, gadewch ifi weud yn blwmp ac yn blaen i bod hi'n gwbod shwt i gymryd cusan, a'i roi hefyd.

'Pan ddaeth y newydd gynta am gynnal y rownd derfynol yng Nghaerdydd roedd pobol yn fy ffonio, ddim yn gwbod sut bydde'r chwaraewyr yn ymateb i chwarae yno.

Sa'i yn gwbod dim byd am y peth, meddai ar y Post Cyntaf.

Ond ma'r ddou ddyn yn cyfnewid syniade'n lled amal yn yr offis 'na dwi'n credu - ti'n gwbod y math o bethe ma' nhw'n 'u trafod...'

Na o ddifri dwi ddim yn gwbod.

'Sai'n gwbod be sy 'di dod drosoch chi, Tref.

'Roedd pob chwaraewr yn gwbod beth oedd ei waith e - yn gwbod beth oedd e'n gorfod wneud -ac i fod yn hollol onest fe wnaethon nhw eu gwaith yn wych.

'O ie, fi'n gwbod.' cytunodd y Ddynas yn ddoeth gan ddal ei phen ar sgiw bwysig.

'Mr Ifans sy'n gwbod ora.

Bues i'n siarad â Moriaty ddydd Sadwrn a phryd hynny doedd e ddim yn gwbod beth oedd yn digwydd.

"Wyt ti'n gwbod fod Margaret Rose yn cael ffitie, a bod ei mam yn gorfod towlu sach dros ei phen yn amal iawn pan fydd yr Archbishop of Canterbury yn pregethu?"

Ti'n gwbod, mi glywais i hwn a hwn yn pregethu ar yr un testun, ond ti'n gwbod be ddeudodd o ...

Ni'n gwbod pa fath o gêm fydd hi achos mae chwaraewyr mwyafrif o'r timau o gwmpas Glannau Merswy, fel Tranmere, yn gweithio'n galed i'w gilydd.

Mae yna reolau pendant i'w dilyn ac os 'dach chi'n gwneud llinell sy'n iawn yn gynganeddol - ac yn swnio'n iawn - 'dach chi'n gwbod bod hi'n iawn.

'O'n i'n gwbod bydde hi'n agos iawn yn enwedig ar ôl iddyn nhw sgori cais wedi'r egwyl - ond cic yn y penôl geson ni,' meddai.

Yn un peth, fe ddechreuodd wherthin llai, ond plentyn 'i mam oedd hi wedi bod eriod, achos roedd 'i thad wedi marw cyn iddi hi ddechre'r ysgol, ac ma'n rhaid 'i bod hi'n gwbod bo'i mam yn colli tir wythnose cyn iddi farw, yn enwedig gan iddi hi gal ergyd ysgafn ar 'i chalon yr union wythnos y daeth Madog i'r pentre.