Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwddw

gwddw

Stori sy'n codi lwmpyn i'ch gwddw chi, deigryn i'ch llygad chi?

Er nad yw Dyfrig yn ...gallu meddwl yn glir ai ben mewn anialdir maen syndod fod ei lais cystal efor dolur gwddw - dyma lais Dyfrig ar ei orau gyda harmoneiddio cryf a melodi swynol dros ben - cynnyrch yn amlwg o'r un ffatri a Cwsg Gerdded.

Yn wir, er gwaethaf neu oherwydd y gwaed oedd yn pistyllio o'm trwyn, mewn dau funud roedd fy mhen-glin chwith yn gwasgu ar gorn-gwddw fy ngwrthwynebwr, a chawn foddhad neilltuol o weld y croen o dan ei lygaid yn twitsian yn nerfus, cynyddai fy mwynhad am fod haid o blant o'n cwmpas rŵan yn sgrechian eu gwerthfawrogiad.

Yr un Bet sy'n teimlo cysur y gegin 'fel bwa blewog' am ei gwddw.

Mae gwaith fel hyn dipyn yn newydd i chi, ond yr ydw i wedi hen arfer â fo.' Wedi dweud hyn, symudodd Ernest i siarad â rhyw sbrigyn o fonheddwr, a dywedodd yn rhy isel i Harri allu ei glywed: `Mi wna i i'r d l ene dorri corn ei wddw neu gorn gwddw ei geffyl cyn canol dydd.' Canodd y corn, ac ymaith â'r cŵn, a'r marchogion yn eu dilyn.

mae'r casgliad yn agor, wrth reswm, efor brif gân, Dolur Gwddw, sydd yn wefreiddiol - a dweud y gwir mae hi'n ein hatgoffa o ganeuon Ffa Coffi.

Udodd yn ddwfn yn eu gwddw wrth iddi ymlusgo at y milwyr yn eu lloches.

Bydd Topper a mae nhw'n rhyddhau sengl newydd arall yn fuan fel dilyniant i'r ep Dolur Gwddw a llongyfarchiadau i'r grwp am fod ymhlith y deg uchaf o gryno ddisgiau indie wediu gwerthu yn Llundain.

Felly, hefyd, y byddai Kate fach Cae'r Gors yn mwynhau teimlad ei bwa blewog am ei gwddw yn y gaeaf.

Ffisig annwyd, eli babi, clapiau sebon, persawr, past dannedd, tabledi sipian at ddolur gwddw.

Dan ni'n dal i fod yn y bore rhwng 0820 a 0930 felly fedrwn ni ddim dewis sengl yr wythnos ond mi fedrwn ni awgrymu y dylie chi brynu Ep newydd Topper o'r enw Dolur Gwddw.

Dringodd Huw i'w fync yn gyflym a thynnu'r dillad i fyny at ei gorn gwddw.

Edrychwch ymlaen at weld Dolur Gwddw - ep newydd Topper yn y siopau a gwnewch yn siwr eich bod yn cael copi achos y mae hi'n ardderchog.

Yna rhoddodd fenyg am ei dwylo, sgarff am ei gwddw ac ofyrôl wen dros bob dim gan gynnwys ei chôt.

Roedd hi'n ôl yn y bwthyn yn Nhraeth Coch, yn ei ffrog gingham fioled a gwyn newydd, y ffrog a'r gwddw isel a'r belt llydan metalig o gwmpas y wasg a'r fflowns yn y sgert yn dod dros y pengliniau.

Yn dilyn perfformiad ardderchog yng Nghyngerdd y Mileniwm II mae Topper yn rhyddhau ep newydd, Dolur Gwddw.