Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gweithdai

gweithdai

Teimlaf felly bwysigrwydd cofnodi'r cytiau a'r gweithdai syml yma'.

GWYBODAETH GYFFREDINOL Ffurf y Sesiynau Seilir y cyrsiau ar seminarau/ gweithdai gyda'r pwyslais ar ddysgu ymarferol, a disgwylir i bob myfyriwr chwarae rhan weithgar yn y sesiynau hyn.

Gobeithir cynnal gweithdai amrywiol eraill yn y dyfodol agos.

Ymddangosodd aelodau o'r cast yng Ngwyl y Gelli i berfformio golygfeydd o'r ddrama, tra y bur uwch gynhyrchydd David Ian Neville yn cynnal gweithdai awduron i ddilynwyr brwd yr opera sebon.

Y mae hi'n fwriad hefyd i drefnu nifer o weithdai arbennig i ieuenctid mewn gwahanol feysydd, ee gweithdai drama, roc, ysgrifennu creadigol, chwaraeon etc.

Lluniodd aelodau'r gweithdai hyn argymhellion a gyhoeddwyd yn y llyfryn Iaith Ifanc ym mis Gorffennaf.

Ar yr un pryd mae'r adran ddrama wedi bod yn buddsoddi'n helaeth i ddatblygu dawn ysgrifennu yng Nghymru, nid yn unig trwy labordai a gweithdai awduron, ond hefyd trwy lansio cyfres ddrama radio ddyddiol lle y gellir ennill cynulleidfaoedd a chaboli talentau.

Gadawodd y dynion eu gorsafoedd a'u gweithdai yn llu, gan syfrdanu'r cyflogwyr, y Llywodraeth, y wasg, a'r undebau hyd yn oed, mor selog oedd eu hymateb i'r alwad.

Opera sebon fydd Pengelli wedi ei sefydlu mewn gweithdai diwydiannol a bydd ugain pennod hanner awr yn cael eu ffilmio yno.

Dulliau Astudio Darlithoedd, gweithdai a thasgau penodol dan gyfarwyddyd.

Dyma'r bobl a welir ar gyrsiau ac mewn gweithdai.

Yn ddiweddar, cynhaliwyd gweithdai paentio ar sidan gan Heather Lowe a gweithdy sgetsio adar gan Philip Snow.

Ymddangosodd aelodau o'r cast yng Ngwyl y Gelli i berfformio golygfeydd o'r ddrama, tra y bu'r uwch gynhyrchydd David Ian Neville yn cynnal gweithdai awduron i ddilynwyr brwd yr opera sebon.

Mae BAFTA Cymru yn ymroddedig i ddod â phobl o bob rhan o'r diwydiant cyfryngau at ei gilydd i drafod, rhwydweitho ac ymchwilio pynciau perthnasol a chyfoes a chynorthwyo i wella safonau drwy hyfforddiant, gweithdai a dangosiadau.

Mae Oriel Ynys Môn hefyd yn cynnal gweithdai ar gyfer plant ac oedolion, yn seiliedig ar amryw o wahanol bynciau.