Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gweithgorau

gweithgorau

Mae aelodaeth y paneli a'r gweithgorau hyn yn adlewyrchu amryfal agweddau ar addysg Gymraeg, gan gynnwys cynrychiolwyr o'r gwahanol sectorau addysg a rhanbarthau Cymru.

Cyfrannodd swyddogion a chynrychiolwyr PDAG i drafodaethau nifer o bwyllgorau a gweithgorau a berthyn i gyrff addysgol eraill.

Llunir rhesymoliad manwl ar gyfer pob cais am nodded gan y paneli a'r gweithgorau.

Cyfrannwyd hefyd i drafodaethau pwyllgor llywio cenedlaethol hyfforddiant-mewn- swydd y Gymraeg, paneli pwnc CBAC, gweithgorau llywio data-bâs cenedlaethol NERIS a'r Asiantaeth Hyfforddi, a phrosiect datblygu dwyieithrwydd mewn addysg bellach.

Heblaw am y trysorydd, dylent ffurfio gweithgorau i'w cynorthwyo yn eu gwaith.

Fel yr âi amser yn ei flaen, dôi mwy a mwy o wybodaeth i sylw'r gweithgorau, a threulid peth amser yn darganfod pa waith a oedd eisoes wedi'i wneud.

I ddynodi'r anghenion ym meysydd addysg feithrin, dysgu'r Gymraeg i oedolion ac addysg bellach, defnyddiwyd gweithgorau arbenigol a sefydlwyd eisoes.

Cyfeiriwyd at brinder dybryd mewn rhai meysydd gan y gweithgorau sector, e.e.

vi arwain gweithgorau (C cyn)