Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwelsant

gwelsant

Gwelsant y lanfa a gwaeddodd Ieus fod 'na gwch arall yno o'u blaenau.

Gwyddent oddi wrth dôn ei lais ei fod o ddifrif, ac erbyn iddynt gerdded i lawr ato, gwelsant fod ganddo gawell wedi ei wneud o wifrau yn ei ddwylo.

Ond ymron ar unwaith gwelsant ddau ffurf yn hedfan tuag atyn nhw, un o'r gogledd ac un o'r gorllewin.

wrth fynd tros bont aberdeuddwr gwelsant gar y parch.

Deffrowyd pawb yn y tŷ gan y sŵn a wnai Gwyll, a phan ddaeth y gweision yno gyda'u lampau gwelsant gorff Lowri Cadwaladr eu meistress yn gorwedd yn farw ar y gro o flaen y drws.

ac yn wir yr oedd yn rhyfeddod ; yr oedd afon afon cyn wyllted ag y gwelsant hi erioed.

Anelodd yr Arolygydd olau'r fflachlamp i fyny at y ffenestr a gwelsant i gyd ben ac ysgwyddau'r Indiad yn dod i'r golwg.

Trodd llawer i edrych, a gwelsant ddau lanc ifanc yn sgwrsio'n uchel gyda'i gilydd.

ni allai 'r un ohonynt ddweud yn union beth a ddigwyddodd, ond yn sydyn gwelsant ffred yn troi wysg ei ochr a phan oeddynt ar fin gweiddi rhybudd disgynnodd ar ei gefn i 'r afon yr ochr bellaf i 'r gangen fawr ac o 'u golwg.

Gwelsant y ceir yn mynd oddi yno o un i un; aeth y plismon yn y garafan i un o'r ceir a gwyliodd y bechgyn ef yn cloi'r drws cyn gadael.

Ond er nad oeddynt yn deall eu sgwrs gwelsant wyneb Miss Davies yn newid, a'i llygad yn fawr a syfrdan wrth iddi wylio'r dyn cefnsyth yn troi ar ei sawdl a brasgamu yn ôl at y drws.

A gwelsant rywbeth gwaeth hefyd.

Gwelsant hyn fel perygl real iawn i ddemocratiaeth.

yr oedd gweld y dyfroedd yn ffromi tros glogwyni a arferai sefyll yn uchel ar ganol yr afon, a syllu ar gerrynt a throbyllau nas gwelsant o 'r blaen, yn ddigon.

ond rhoddodd ffred floedd arnynt i 'w harafu, a gwelsant fod ei long ef wedi troi 'n sydyn oddi ar gerrynt yr afon a dawnsio 'n feddw tua 'r lan bellaf.