Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwenan

gwenan

Er ei gallu, mae Gwenan yn ddall i broblemau amlwg Dyfan.

Collodd ei hymgeiswyr oll eu hernes ac eithrio'r Dr Gwenan Jones, a ymladdai yn y Brifysgol.

Fel yr awgryma'r teitl, mae Gwenan yn "gwirioni".

Buan iawn y daw arwyddion perygl i'r amlwg, ond ymddengys Gwenan druan yn ddall i'r cyfan.

MANON, GWENAN A GWYN - Stori Fer gan Dafydd Arthur Jones

A châi hithau fynd â Gwenan i'r pwll nofio.

Gyda hyn ar fy nghalon, ac wedi trafod gyda Gwenan, fy ngwraig, dyma gytuno i fynd.

Gwenan parry, yn gyrru ei char bychan o Fangor i Gaerdydd, neu fel arall.

Roedd Modryb yn ei gwely yn darllen Woman's Weekly fel brenhines, Gwenan a'r hogiau'n cysgu a Dad yn edrych ar y newyddion hwyr ar y teledu.

Cysgai Gwenan yn braf yn ei gwely ar ôl bwyta llond gwlad o Goco Pops.

Meddyliodd Mam wedyn mae'n siŵr mai sŵn Gwenan yn tisian yn ei chwsg roedd he wedi'i glywed, ac aeth yn ei hôl i'r stafell ymolchi i ailddechrau chwilota.

Er gwaethaf rhybuddion teulu a ffrindiau, myn Gwenan aros efo Dyfan ac mae'r diwedd trist yn anochel.

Wrth gydnabod dilysrwydd patrwm crefyddol aelodau o'r Lluoedd Arfog, a'r difrawder a fynegwyd yn eu hatebion i'r holiadur, ychwanegodd Gwenan Jones mai'r un oedd ymagwedd yr ifanc nad oedd yn y Lluoedd.

Nid merch dwp mo Gwenan a does dim rhaid iddi aros efo Dyfan ond dyna'n union a wna gan dalu pris uchel.

Darlunnir hunllef Gwenan yn fyw iawn ond wrth gwrs nid hunllef Gwenan yn unig mohono ond y teulu cyfan.