Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwenlyn

gwenlyn

Yn Y Ffin a Saer Doliau daw rhywun, merch fel mae'n digwydd (er bod Gwenlyn ei hunan yn gwrthod y dehongliad fod arwyddocad i'r rhyw) i dorri ar ddedwyddwch ynysig y cymeriadau.

Un o'r rhesymau tros y cynhyrchiad llwyfan, er nid yr unig un o bell fordd, oedd fod Gwenlyn wedi ymuno ag oriel yr anfarwolion trwy gael ei wneud yn 'destun gosod'.

Rhydderch a Gwenlyn fu'r tim o fets a ddyfeisiodd rai o sefyllfaoedd gwaelodol mwyaf frwythlon y gomedi sefyllfa Gymraeg: Hafod Henri, Glas y Dorlan, a'r anfarwol Fo a Fe.

Cafwyd tymor llawn mwynhad o ddramaur diweddar Gwenlyn Parry hefyd.

I mi, fodd bynnag, nid jig-so i gael ateb taclus iddo yw dramau Gwenlyn.

Cafwyd tymor llawn mwynhad o ddramau'r diweddar Gwenlyn Parry hefyd.

Y mae gan Gwenlyn y gallu i greu triciau llwyfan sy'n rhan o'r themau ac mae codi muriau'r cwt ar lwyfan yn rhan o asio cyfeillgarwch Williams a Now yn weladwy.

Un ffordd, mae'n debyg, fyddai derbyn atgofion Gwenlyn ei hunan o risiau'r George yn y Coleg Normal a dechrau gyda grisiau'n ymdroelli i fyny ac i lawr.

Roedd y Tymor hefyd i nodi croesffordd ym mywyd Gwenlyn yn ddiarwybod i gynllunwyr y 'schedules'.

Roedd y gymeriadaeth wedi ei hangori mewn hen chwarelwr cwbl gredadwy (o Ddeiniolen, mae'n siwr!) Roedd rhythmau iaith lafar John Ogwen yn gweddu yn gwbl fanwl i rythmau cryf y sgrifennu a'i gymeriad yn rhan o'r gymdeithas a ddisgrifiwyd mor hoffus gan Gwenlyn ei hun yn y rhaglen fywgraffyddol a gyflwynodd y gyfres.

Mewn alegori, y mae A yn cyfateb yn uniongyrchol i B ac os gelwir Gwenlyn yr ail Bunyan, yna disgwylir i hynny ddigwydd o fewn ei ddramau.

Os mai alegori y mae Gwenlyn Parry yn ei sgrifennu, yna mae dehongliadau yr Athro Dewi Z.

Dywedodd Harol Pinter unwaith nad oedd ei ddramau'n ymddangos yn naturiolaidd er mai naturiolaeth oedd eu pwnc, a chredaf fod yr un peth yn wir am Gwenlyn Parry.

Y mae Gwenlyn yn gweithio mewn lluniau fel arf o'i ystyr; ychwanegodd George P.

Yn yr Hydref, bu farw'n ddisymwth Rhydderch - aelod, fel Gwenlyn, o'r Academi Gymreig sydd yn noddi'r cylchgrawn hwn.

Anghytunaf a stroc ddramatig yr Athro Bobi Jones yn galw Gwenlyn yn 'ail Bunyan' er i mi weld pam y dywed hynny.

Y broblem fwyaf i'r rhai sy'n sefyll lefel 'O' ac 'A' (ar wahan i gofio'r dyfyniadau) yw'r ymchwil am atebion syml, parhaol i waith Gwenlyn Parry.