Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwenwynig

gwenwynig

Mae 'na chwilod i fyny fan'na sy'n cynhyrchu nwyon gwenwynig, ylwch.

Cadarnheir yr agweddau gonest at bortreadu pechod a fynegwyd yn 'Llythyr ynghylch Catholigiaeth' a Williams Pantycelyn, ond yn rhyfedd iawn, nid awgrymir o gwbl fod unrhyw beth gwenwynig yn perthyn i ramantiaeth.

Nhw oedd wedi gollwng y lefel uchaf o nwyon gwenwynig i'r awyr y llynedd er bod lefel y deunydd mwyaf gwenwynig gan y cwmni yn fach iawn.

madarch gwenwynig.'

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn dweud mai gwaith dur Llanwern ger Casnewydd sy'n cynhyrchu'r gwastraff gwenwynig ucha yng Nghymru a Lloegr.

Chware teg iddo, efallai fod y grawn gwenwynig yn eithriadol o debyg i'r da.

Cafodd afael ar ei dors a phan droes y golau ymlaen gwelodd bod cobras gwenwynig o'i gwmpas ym mhobman.

Fe gasglodd rawn gwenwynig a'u lluchio i'r crochan.

Y gwyddonydd sy'n gyfrifol am ddarganfyddiadau fel nwyon gwenwynig a bomiau atomig, deunydd crai hunllefau'r ugeinfed ganrif.

Yr Almaen yn defnyddio nwy gwenwynig.

Mae rhai awduron o Tseina yn rhyfeddu fod neb yn bwyta'r fath fwyd gwenwynig!

Ofn llawer o bobl yw y bydd yn arwain at fwy o brynu ceir a hynny'n creu hyd yn oed fwy o lygredd gwenwynig nag sydd i'w gael yn awr.

Mae'r Sumac gwenwynig - Toxicodendron vernix yn ffyrnig ei effaith arnom hefyd, yn waeth os rhywbeth.

Mae menyn (heb unrhyw hormonau na chemegau ar hyn o bryd) yn llawer iachach na margarin sy'n fyrdd o gemegau a lliwiau gwenwynig.

Os coeliwch chi rai o aelodau seneddol y pleidiau eraill, cabinet moddion ydi Rod Richards, a'i lond o bethau gwenwynig.