Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwersylloedd

gwersylloedd

Milwyr yn darganfod erchylltra'r gwersylloedd mewn lleoedd fel Belsen a Buchenwald.

Gwersylloedd gwag yw llawer o ffobias bywyd.

Efallai y gallwn ni ffeindio mas os byddai ein harian ni'n dod mewn yn handi gyda nhw yn rhywle.Sendina yn dysgu Bosnieg i mi ROEDD yr wythnos gyntaf yn amser i ni weld y gwersylloedd a chwrdd â phawb oedd angen gwrdd.

Wrth i ni ffilmio yn un o'r gwersylloedd hyn, cefais fy mhrofiad newyddiadurol mwyaf dadlennol yn Libya.

Felly mae'n bwysig sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn gyson ac yn naturiol ar gyfer pob gweithgaredd a phob busnes dyddiol drwy gyfrwng: - gwasanaeth bore a chyhoeddiadau'r dydd, - rhaglen o weithgareddau cymdeithasol yn cynnwys clybiau adloniadol ac allgyrsiau fel gwersylloedd yr Urdd, Eisteddfodau, gwyliau sgio a thramor, ayb.

Nodir pum peth sy'n llygru bywyd ysbrydol Cymru: y gwersylloedd gwyliau yng Ngheredigion, y cloddio am olew ym môr Iwerddon, y rocedi yn Aber-porth, yr orsaf niwcliar yn Nhrawsfynydd, a'r ymchwil am aur yn Sir Feirionnydd.

Oedi anorfod wrth godi gwersylloedd, yn hytrach na chreulondeb bwriadol, oedd yn gyfrifol am ddioddefaint y trueiniaid ar strydoedd Piranshahr.

Cyfeiriais eisoes at drefniant yr Awdurdodau Siapaneaidd fod nifer o ferched o blith y Koreaid yng nghyrraedd y gwersylloedd yn hwylus at ddifyrrwch rhywiol milwyr y Fyddin Imperialaidd.

Mae'n debyg fod kwashiorkor yn gyflwr cyffredin yn y gwersylloedd hyn.

Bob haf, dewisir rhai miloedd o'r goreuon o blith plant ysgol Libya i dreulio tair wythnos mewn gwersylloedd.

Er mai yno i'w hamddiffyn nhw y daeth y milwyr cyntaf, chaen nhw ddim mynd ar gyfyl y trefi na mwynhau eu hadloniant arferol yn eu gwersylloedd.

Gwersylloedd gelynion sydd wedi ffoi ydynt.

Roedd miliwn o Kurdiaid eisoes wedi cael mynediad i'r wlad ac yn derbyn gofal mewn gwersylloedd a godwyd yn arbennig ar eu cyfer.