Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwerthiannau

gwerthiannau

Bydd y gyllideb gwerthiannau yn dangos faint o gynnyrch yr arfaethir ei werthu a'r elw gros y gellir ei ddisgwyl oddi wrtho; bydd y gyllideb gynhyrchu yn dangos y nifer a'r mathau o nwyddau y bwriedir eu cynhyrchu, a'u gwerth, ac yn y blaen, am bob agwedd ar weithgarwch y busnes.

Gwerthiannau

Bydd y cyfrifon ariannol yn cofnodi'r gwerthiannau o ddydd i ddydd fel y digwyddant.

Gellir dangos wedyn sut y mae'r gwerthiannau a gyflawnir yn cymharu â'r gyllideb:

Wedyn, mae'r gwerthiannau o ddiddordeb; os yw'r gwerthiannau'n cynyddu o un flwyddyn i'r llall, y casgliad rhesymol a wneir yw bod y busnes yn llewyrchus.

Cymhareb sy'n dangos pa ran o'r gwerthiannau sy'n elw: elw / gwerthiannau.

Y mae'r gyllideb gwerthiannau yn effeithio ar gynnyrch y ffatri, ar y pryniannau ac ar ddylifiad arian; yn yr un modd, bydd y cyfyngiadau ar gynhyrchu yn penderfynu pa faint y gellir ei werthu.