Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwerthiant

gwerthiant

Mae gwerthiant y cylchgronau hyn yn uchel iawn trwy Wledydd Prydain (bron pob un dros henner miliwn).

Yn naturiol ddigon byddai rhyddhau'r hormon yma ar y farchnad agored, er i'w wneuthurwyr honi ei fod yn hormon naturiol sydd yn y fuwch eisoes, yn hoelen arall yn arch gwerthiant llaeth wedi ei gynhyrchu o ganlyniad i hormon.

Disgwylir incwm o'r gwerthiant noddi cyhoeddi pellach.

Mi fyddan nhw'n pwysleisio fod gwerthiant dur i wledydd tramor wedi gostwng 10% yn ystod y misoedd diwetha - a hynny oherwydd bod gwerth y bunt yn rhy uchel.

Pan gafwyd gwerthiant da i dâp o sesiynau ac EP gan Tynal Tywyll, grŵp a oedd wedi ymddangos ar label yr Anrhefn ac wedi rhyddau senglau ar eu liwt eu hunain, roedd y tri myfyriwr yn gweld dyfodol i'r cwmni ar ôl dyddiau coleg.

Gwerthiant o'r Rhaglen

Gwerthiant llai costau gweinyddu

Cystadleuaeth a drefnwyd gan y Cyngor Llyfrau ar gyfer clybiau ieuenctid er hybu gwerthiant llyfrau Cymraeg.

Soniwyd nad oedd y Caernarfon and Denbigh Herald am dderbyn adroddiadau Cymraeg o hyn ymlaen - er mwyn ceisio hybu gwerthiant yr Herald Gymraeg.

Un o'r rhyfeddodau mwyaf oedd, er gwaethaf problemau mawr yr ymbelydredd, fod pris a gwerthiant wyn a chig oen wedi bod yn dda.

Ac o glywed am achosion yn cael eu dirwyn i ben yn barhaus, onid aeth gwerthiant tai Capel ac addoldai yn gryn fusnes erbyn hyn?

Mae'n bosibl mai un ddadl tros gael refferendwm yw y byddai'n gyfle i oleuo'r cyhoedd ynglyn â'i gynnwys ac i sicrhau gwerthiant sylweddol iddo.

Y gobaith yw y bydd y syniad hwn yn ychwanegu at y gwerthiant yn sylweddol.