Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwerthwyr

gwerthwyr

Ces sioc o weld heidiau o fechgyn bychain croenddu, rhai mor ifanc â saith mlwydd oed, yn byw ar y strydoedd, yn cardota, a deifio ar y sgraps diangen oedd yn cael eu taflu allan gan y gwerthwyr ffrwythau.

Dechreuwyd cario arwyddion gwerthwyr tai i ganol y maes o bob cyfeiriad.

Wrth i'r fyddin nesu, aeth y gwerthwyr a'r prynwyr yn ddistaw gan wylio'r milwyr estron yn mynd drwy'r porthdy.

Doedd dim ysgol gelf yma, dim Cyngor Celfyddydau, dim gwerthwyr darluniau, prin ddim oriel arddangos lluniau.

Er enghraifft, os gwelir bod yr incwm oddi wrth werthiannau wedi codi, a ydyw hyn wedi digwydd am fod y gwerthwyr yn fwy effeithiol, neu am fod ansawdd y cynnyrch wedi gwella, neu am fod cyflwr y farchnad yn fwy ffafriol?