Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwirfoddolwyr

gwirfoddolwyr

Fe allai ddychmygu ei bod hi'n hawdd idd nhw gael gwirfoddolwyr i helpu ar y funud.

Casglai torfeydd bychain o'n cwmpas, a doedd dim prinder gwirfoddolwyr i gyfieithu.

Credai'r gwirfoddolwyr mai dod ag addysg o dan ddylanwad yr Eglwys Wladol oedd nod y Llywodraeth, tra dadleuai'r garfan honno a oedd yn barod i dderbyn grantiau, fod y Cymry'n rhy dlawd i gynnal eu hysgolion a'u colegau eu hunain, ac y dylid manteisio ar y cymorth.

Roedd yr oedi'n niwsans i griw o ohebwyr blinedig ond yn dyngedfennol i'r gwirfoddolwyr a oedd yn gorfod symud bwyd yn gyflym o'r maes awyr i'r canolfannau bwydo, os am ddal eu gafael arno.

O ganlyniad i drefnu diwrnodau denu gwirfoddolwyr trwy'r sir yn benaladr, cynigiodd nifer o wirfoddolwyr eu gwasanaethau, ac fe'u lleolwyd yn ol eu dewis faes.

Mi fydd y gwirfoddolwyr ym Mhen-y-bont yn ateb negeseuon e-bost o draws y byd.

Cynhaliwyd dau gyfarfod i hyfforddi gwirfoddolwyr, ym Mangor a Dinbych.

Cafwyd nawdd gan Awdurdodau Lleol ar gyfer y rhaglen i hyfforddi gwirfoddolwyr a chyhoeddi pecyn o adnoddau a llawlyfr gweithgareddau ar gyfer y canghennau.

Mae'r ymdrechion hyn ynghyd â'r gwaith wnaeth y gwirfoddolwyr yn dosbarthu a chasglu amlenni o dy i dy yn haeddu'n diolch.

Diddorol yw sylwi fod y gwirfoddolwyr yma un ai'n ofalwyr neu'n gyn-ofalwyr eu hunain.

Rhoddir cefnogaeth weinyddol i gyfarfod o weithwyr sydd ynglyn a gwirfoddolwyr o bob rhan o ogledd Cymru.

Peth ymateb, a phenderfynu ymroi iddi gyda gwirfoddolwyr.

Er bod y prysurdeb yn tarfu ar eu gwaith, roedd y gwirfoddolwyr o Somalia wrth eu bodd.

Daw dwy ferch ifanc sy'n gweithio fel gwirfoddolwyr i'r Cenhedloedd Unedig i ymuno â ni.