Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwmwl

gwmwl

Yng Nghaerdydd y cyfarfu â'r ail o'i 'gwmwl tystion', yr Athro W.

Nofiodd ei gwestiwn tuag ati ar gwmwl o faco-cetyn drud.

Ganddo ef y clywsom am y Cl Drycin, na welodd neb erioed mohono i gyd, dim ond ~weld yr haul o'r tu cefn i gwmwl yn tywynnu ar ei ochr a'i gefn.

Wrth ddweud fy ffarwel roedd dagrau'r plant yn gwmwl o euogrwydd dros fy mhen.

Mae shiap bwa'r plu yn torri ar hirsgwar y ffenestr, ac ochr potel ar grymedd powlen, ac yna trwy'r ffenestr a'r cip o gwmwl mae awgrym am ryw dirwedd deniadol tu draw.

Gan fy mod wedi bod ar ei ben yr haf cynt, siom oedd gweld gorchudd o gwmwl drosto o hyd.

Ond mae'n rhaid imi ddychwelyd y ffon, mi fydd yna gwmwl du ar ein ffurfafen ni nes y bydda i wedi gwneud hynny.

y Byd, tyrd ar f'ôl os gelli fy nal", ac yn edrych ar y sêr o'r llong gwmwl.

Teimlodd Harri Gwynn droeon iddo fod o dan gwmwl oherwydd ei benderfyniad i lynu'n dynn wrth amodau'r cytundeb.

Ac ni feiddiai hyd yn oed yr haul dywynnu arno, ebe Sam, ond o'r tu ôl i gwmwl" (t~

Yn gwenu O'i gwmwl ar ein tipyn pechodau.