Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwnaethpwyd

gwnaethpwyd

Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist, trwy yr Hwn y gwnaethpwyd pob peth.

Gwnaethpwyd trefniadau ar gyfer ethol un i'w ddilyn.

Nid oeddynt wedi dechrau chwilio am gyfatebiaethau rhwng y traddodiad Cymraeg a'r un clasurol, fel y gwnaethpwyd o bryd i'w gilydd yn nes ymlaen.

Yn ystod ei siwrne gwnaethpwyd llawer o arbrofion, gan gynnwys rhai gan dîm o'r Ysgol ym Mhorthaethwy.

Gwnaethpwyd y penderfyniad mor ddisymwth â hynny.

Fel y byddai Ieuan Glan Geirionydd yn dweud, gwnaethpwyd dyn yn "rhaglaw% gan Dduw.

Gwnaethpwyd ymdrech sylweddol i greu cyfleusterau penodol i gwrdd â dyletswyddau'r BBC o ran darlledu o'r Cynulliad Cenedlaethol newydd.

Gwnaethpwyd hyn yn wreiddiol er mwyn sicrhau ffynhonell ddibynadwy o fwyd yn sgil y profiad, yn ystod ac ar ôl yr Ail Ryfel Byd.

Gan fod ganddi docynnau awyren, a chan ein bod ninnau'n gadael ar y dydd Iau, gwnaethpwyd trefniadau i ni gasglu Siwsan a'r plant o'u cartref yn gynnar yn y bore a'u hebrwng yn ôl i Gymru.