Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwnewch

gwnewch

Gwnewch eich sieciau yn daladwy i Beatbox Taffia, a hynny am 2.50.

Gwnewch gerdyn ar ffurf ffenestr liw.

Cynllunio'ch diet Cyn eistedd i lawr i gynllunio'ch patrwm colli pwysau, gwnewch yn siwr eich bod wedi deall y Canllaw i golli pwysau'n llwyddiannus ac wedi deall yr awgrymiadau sydd yn y Cynllun deg pwynt.

Gwnewch ffurfiau cerflun diddorol gyda'ch corff, a go- fynnwch i'ch ffrind dynnu amlinell o gwmpas y ffurf mewn sialc.

Gwnewch restr o rai o'r llefydd lle gall gweithiwr gofal hyrwyddo datblygiad personol a gwrthweithio diffyg hunan-barch.

Gwnewch symudyn adar.

os gwnewch chi f'esgusodi i .

Gwnewch yn siwr fod eich arolygwr profiad ysgol yn cael eich neges mewn pryd i osgoi siwrnai hir a seithug: y mae'n werth ei ffonio yn ei gartref/ei chartref i wneud yn siwr o hyn.

Gwnewch lun y fflam gyda'r erfyn llinell afreolaidd a'i lenwi â phatrwm llwyd a defnyddio patrwm llinell gwyn.

Ond un o'r cysuron mwyaf i mi oedd fel y dysgodd ganu Hen Wlad Fy Nhadau mor ddiffwdan (gyda holl urddas pysgodyn aur mud, marweddog) ar amrantiad (drwy osmosis) yn y ddywededig gynhadledd ar lan hen Afon Ddyfrdwy ddofn, yng nghwmni yr anwylaf gwnewch-i- mi-fedd-mewn-unig-fan Wyn.

Os gwnewch hyn o bryd i'w gilydd, byddwch yn fwy tebygol o barhau.

Gwnewch hyn eto, ond y tro yma gwlychwch y nodwydd neu'ch bys mewn hylif sebon ymlaen llaw.

Ar gyfer y Dryw, y Sigl-i-Gwt a'r Robin Goch, gwnewch yr un math o flwch ond heb ran uchaf y tu blaen.

Os pwyswch RETURN eto bydd y testun yn symud i lawr linell arall - gwnewch hyn ddwywaith eto.

Ceisiwch ychwanegu dŵr soda at eich gwin, yfwch ddiodydd calori-isel a gwnewch i'ch diod bara'n hwy drwy ychwanegu ia ato.

Gwnewch newidiadau i'r hirgrwn a llusgwch yr hirgrwn ar ben y petryal.

Yna gwnewch dwll bychan mewn darn o gerdyn du (i gynrychioli cannwyll eich llygad).

'Williams,' meddai yntau, 'gwell yw i chwi atal eich tafod, onide rhaid i chwi gymryd y cwbl.' 'O'r gorau, syr, gwnewch felly,' ebe finnau.

Gwnewch linell syth a siap hirgrwn yn yr un ffordd.

Edrychwch ymlaen at weld Dolur Gwddw - ep newydd Topper yn y siopau a gwnewch yn siwr eich bod yn cael copi achos y mae hi'n ardderchog.

Argraffu I argraffu dogfen dewiswch Print o'r ddewislen File gwnewch yn siwr fod y blychau dewis yn cynnwys y wybodaeth gywir am y tudalennau i'w hargraffu.

Yn barod mae Evans wedi chwarae mewn amryw o leoliadau o Westyr British ym Mangor i'r Cavern Club yn Lerpwl - ac os gewch chir cyfle gwnewch yn siwr eich bod yn mynd i weld y cyfenw o Gaernarfon.

Cliciwch ar yr erfyn petryal a gwnewch betryal fel sydd i'w weld isod trwy lusgo ar draws y sgrîn i gynhyrchu'r petryal.

Gwnewch nifer o dyllau yn y bocsys llefrith/llaeth a phaentiwch nhw â gwahanol liwiau.

Gwnewch fap o'r pyst canu a ddefnyddir gan adar gwahanol ar dir yr ysgol.

Fel cam cyntaf, gwnewch flwch cyffredin ar gyfer y titw neu'r blwch bach wyneb-agored.