Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwningen

gwningen

Roedd erill yn mynnu cofio am y llyged glas gole'na, ac yn dweud fod ganddo fe ddylanwad o ryw fath arni hi - dylanwad wenci ar gwningen, os mynnwch chi.

Aelod o deulu'r cnofilod yw'r gwningen, yr un fath â'r llygoden, hynny yw, anifail

Ac ar ôl bwydo'r gwningen, penderfynodd ei bod yn amser mynd â'r cŵn am dro cyn mynd i'w wely.

Er eu bod yn byw mewn tŷ^ unig yn y wlad, yr oedd yn well gan Alphonse gwmni'r cŵn a'r gwningen na phobl.

Gwêl ef ôl straen cynllunio gofalus ar rai ohonynt, ac mae'n cyfeirio'n benodol at y stori 'Dwy Gwningen Fechan' lle ceir toreth o gymariaethau'n dilyn ei gilydd.

Mae gen i'r cŵn annwyl yma'n gwmpeini i mi, a'r gwningen heno.

"Ond does neb ond 'nhad a all ddweud sut y daeth o'r cae i'w wely," meddai wrth y gwningen pan roddodd fwyd iddi yn ystod y dydd.

Llyfr bwrdd i blant ifanc yn cyflwyno'r cymeriad Guto Gwningen.

Ni chymrodd yntau, mwy na'i gymydog, unrhyw sylw ohoni, ond ymhen deng munud a John heb ddychwelyd efo'r gwningen, aeth allan a chael ei fab yn gorwedd ar lawr.

Perthyn hon eto i'r un teulu â'r gwningen, sef teulu'r cnofilod, ond y mae'n fwy ac yn gryfach o lawer na'r gwningen.

Cofier bod saith gwningen yn pori cymaint ag un ddafad.

Aeth i weld ei dad yn yr ysbyty cyn mynd i'w waith y noson honno, ar ôl rhoi swper i'w gwningen a chadw'r cŵn yn eu cwt.