Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwpan

gwpan

Dwin gwbod fod Caerloyw wedi bod yn Lords ac ennill dau gwpan llynedd - maen nhw'n dîm da yn y gêm undydd, maen nhw'n whare gyda digon o hyder a maen nhw'n wharen dda gydai gilydd.

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbir Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhaur hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

Pawb yn sugno fo drwy welltyn o gwpan a'i basio fo o un i'r llall.

Gwnaed y cyhoeddiad heddiw (dydd Mercher 29 Medi) y byddai yna rai rhaglenni Cymraeg ar S4C o Gwpan Rygbi'r Byd, a hynny yn dilyn trafodaethau manwl yn ystod yr wythnosau diwetha'.

Bydd Lerpwl a Birmingham yn chwarae am Gwpan Worthington.

Yn ystod y gystadleuaeth am gwpan rygbi tri ar ddeg y byd cefais air gydag hyfforddwr Awstralia, Chris Anderson.

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbi'r Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhau'r hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

Ond all neb fod yn sicr o ganlyniad gêm gwpan, a chael a chael fu hi i Lanelli gyrraedd yr wyth ola, gan iddyn nhw gael trafferth mawr i ennill yn erbyn Rhymni ar y Parc Coffa.

Dechreuodd Caerdydd eu gêm Gwpan Cenedlaethol yn erbyn Merthyr Tudful gyda'r tîm cryfa oedd ar gael.

'Roedd y coffi, fel y gwelsom yn gyffredin yn y wlad, yn gryf, a'r gwpan yn hanner llawn o raean.

Yr oedd Margot ar ymweliad a'i chynefin yn ardal Llanelli yn gynharch eleni ac wedi iddi ddychwelyd adref enillodd cerdd a gyfansoddodd yn sôn am ei thristwch yn gadael Cymru Gwpan Raphael Jones mewn cystadleuaeth flynyddol gan y gymdeithas Gymraeg yn Wellington.

Ac mi aeth dyn y fan _'r hen gadair, yr hen gwpan, yr hen wely, a'r hen feic i ffwrdd yn y fan.

Cariai ei gwpan gyda'i dun bwyd mewn bag, a châi ei llond o ddwr poeth o gwt injian y bonc lle y digwyddai fod yn gweithio, yna fe wagiai hanner llond tun oxo o de a siwgwr yn gymysg ar ben y dwr a gosod ei law yn dynn dros y gwpan a'i hysgwyd yn iawn, ac er i'r dail fod yn nofio ar yr wyneb fe âi'r cwbl i lawr--ond y rhai a lynnai wrth ei fwstas.

Cafodd gwpan am focsio hefyd.

O ran Cymru mae'r ddwy flynedd nesaf am gwpan y byd.

Mae tîm merched America wedi dal gafael ar Gwpan Curtis ar ôl curo Prydain ac Iwerddon, 10 - 8, yn Ganton, Sir Efrog.

Fis Medi mae'r ias honni ar ei dwysaf pan fydd y ddau dîm gorau yn Iwerddon yn cwrdd yn Groke Park i frwydro am y gwpan McCarthy.

'Mi gawsom ni ddwy gwpan bach a oedd yn perthyn i'w thaid a'i nain, a oedd hefyd yn byw yma, yn rhodd ganddi pan symudom ni i mewn,' meddai Judith.

Mae Cwmbran allan o Gwpan Intertoto ar ôl colli 1 - 0 yn erbyn FC Nistru yn Moldova yn ail gêm y rownd gynta, 2 - 0 ar gyfanswm goliau.

Gostyngodd ei llais a rhoes y gwpan i lawr: 'Paid â rhoi gorau iddi.'

Yn y flwyddyn y cynhaliodd Cymru Gwpan Rygbir Byd roedd yn briodol y dylai cyfres yn cofnodi hanes cymdeithasol y gêm ddod o Gymru hefyd.

Dewis pa un ai i wylio cypffeinal pêl-droed olaf Lloegr o Wembley ynteu Lanelli ag Abertawe yn brwydro am gwpan rygbi Cymru.

Casnewydd, am y tro cyntaf ers 1977 enillodd brif gwpan rygbi Cymru.

Aeth John Hollins a'i dîm cryfa posib i'r gêm Gwpan Cenedlaethol yn Llansantffraid.

Mae Manchester United allan o Gwpan Worthington ar ôl colli, 2 - 1, ar ôl amser ychwanegol yn erbyn Sunderland.

Bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau gêmau rygbi Cymru o Gwpan Rygbi'r Byd yn Gymraeg, ar ôocirc;l cytuno ar delerau darlledu gydag ITV Sport.

Rwyn credu bod nhw'n well tîm nawr na phan enillon nhw Gwpan y Byd.

A chaethwasiaeth a ddaeth mewn côf gerbron Duw i roddi iddo gwpan gwin digofaint ei lid ef.

Yn y flwyddyn y cynhaliodd Cymru Gwpan Rygbi'r Byd roedd yn briodol y dylai cyfres yn cofnodi hanes cymdeithasol y gêm ddod o Gymru hefyd.

Roedd yn gêm gofiadwy tu hwnt, ga/ n mai hon oedd y gêm gwpan pryd y cafodd chwaraewr ei ddanfon o'r maes.

Cododd y llanc ei ben o'i gwpan am y tro cyntaf a gellid gweld drwgdybiaeth yn fflachio yn ei lygaid llwydion.

Dyma'r cofnod: 'Erbyn y noson yma roedd y Gwpan Arian wedi cyrraedd.

Methodd Cymru gyrraedd rownd derfynol y gystadleuaeth golff am Gwpan Dunhill yn St Andrews.

Ac mi aeth dyn y fan â'r hen gadair, yr hen gwpan, yr hen wely, a'r hen feic i ffwrdd yn y fan.