Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwrachod

gwrachod

Daliais fy anadl rhag ofn iddi daro ym mhennau'r gath a'r gwrachod i droi Anti Meg yn gabaitshen.

Ond rhaid i ti gofio mai gwrachod yw Jini a Mini, a does dim llawer na allan nhw ddod o hyd iddo.'

'Pwy soniodd am ei throi'n ôl yn fenyw?' crechwenodd y gath, ac edrychai'r gwrachod hwythau yn blês iawn.

Roedd yr onnen hefyd yn goeden sanctaidd, yn garedig wrth bobl, yn eu gwella a'u gwarchod rhag rhaib gwrachod, os cedwid peth o'r pren a'r dail yn y tŷ.

Gallai celynen ger y tŷ hefyd ei warchod rhag mellt ac roedd hefyd yn cadw gwrachod, ysbrydion drwg a phob melltith draw.

efalle na fyddech chi'n gallu'i throi hi'n ôl i fod yn fenyw wedyn ...' ychwanegodd mewn llais tawelach, wrth weld y gwrachod yn rhythu'n ffroenuchel arno.

Llenwodd lygaid y gwrachod â dicter a chasineb wrth ddeall bod Delwyn wedi gweld drwy eu cynllwyn.

Nis peth anghyffredin oedd boddi gwrachod.

Cododd y gwrachod eu pennau o'r llyfr swynion yn union yr un pryd, fel pe bai rhywun wedi rhoi plwc sydyn iddynt.

Camgymeriad mawr fyddai trwsio crud gyda phren ysgawen gan y gallai gwrachod wedyn niweidio'r plentyn.

Hon yw'r goeden a gysylltir yn draddodiadol gyda gwrachod.

'Camgymeriad ar ran y gwrachod, eich mawrhydi!' meddai Delwyn fel ergyd o wn.

Byddai'r llestri a ddefnyddid i wneud menyn yn siwr o gynnwys rhywfaint o'r pren gan fod gwrachod yn enwog am eu gallu i rwystro corddi.

Ymlaen ac ymlaen y sisialodd y gwrachod, drwy weddill y rhestr o eiriau yn dechrau â 'B'.

'Diolch, eich mawrhydi.' Cilwenodd y gwrachod gan blygu'u pennau i gyfeiriad y gath.

Ond yr oedd y gwrachod yn ddigon cyfrwys i weld drwy ein hystryw ni.

Bellach prin yw'r sôn am sgubell ym myd coelion ac arferion gwerin, ac eithrio'r cyswllt annatod rhyngddi â gwrachod ar Nos Galangaeaf.

Trodd Delwyn ati'n gyflym, 'Tasg bach iawn i unrhyw wrach gwerth 'i halen fydde gosod cynffon wrthi!' Gwyrodd y gwrachod eu pennau.

' Digwyddai fod y torrwr beddau'n gweithio'n hwyr ac yn gorfod saethu carreg fawr cyn y gallai orffen agor bedd.Does braidd dim na all gwrachod ei wneud.

Heb air o ddiolch i'm brawd am fod mor graff, symudodd y gwrachod eu bysedd yn ôl i'r golofn ar ymyl y ddalen.

Roedd hi'n amlwg, er mor fân oedd y print, fod y gwrachod yn gallu'i ddarllen yn rhwydd.