Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwsg

gwsg

Wedi hyn i gyd cafwyd sgwrs ddiddorol ar "Swyn Gwsg" gan Gareth Wyn Davies.

Gwna'n siŵr dy fod ti'n cael digon o gwsg, Llio.

Cysgais gwsg y cyfiawn y noson honno beth bynnag, ond tua chwech o'r gloch y bore cefais fy neffro gan Akram.

Ar ôl noson hapus a ddiweddodd drwy i rywun ordro champagne i bawb, a gwely am ryw hanner awr wedi un y bore; yr oeddwn wedi syrthio i gwsg trwm.

Roeddwn wedi edrych ymlaenyn arw at fy ngwyliau sgio cyntaf a dyma fi ar gychwyn wythnos o brofiadau newydd ar ol siwrnai faith a phum awr o gwsg.

Syrthiodd Gwgon i gwsg trwm o'r diwedd ym mreichiau'r cawr gan chwyrnu cysgu fel ci bach boddhaus.

Yn yr amgylchiadau nid syn yw clywed fod Daniel Owen wedi dechrau colli ei gwsg yn ceisio barddoni er mwyn cipio'r llawryf mewn gwahanol gystadlaethau: Nid oes edefyn cyson o ddylanwad a dynwarediad clasurol yn rhedeg trwy leynyddiaeth Gymraeg, o'r math sydd yn hawdd ei ganfod mewn llenyddiaethau eraill megis y Saesneg, y Ffrangeg neu'r Almaeneg.

Roedd nerfau Siwsan yn rhacs; ychydig iawn o gwsg a gafodd yn ystod y rhyfel.

Wedi awr yn unig o gwsg dechreuodd weddi%o wedyn; yna gadawodd i fynd i'w waith.

Y syniad oedd y byddem i gyd yn cael rhywfaint o gwsg yn ôl y trefniant hwn.

Syrthiodd i gwsg ysgafn.

Ychydig iawn o gwsg a gefais y noson honno, wedi'r cwbwl, nis gwyddwn oedd Mr Bates hyd yn oed yn Dori!

Na, y teleffon sy'n gyfrifol am darfu ar gwsg fy ngwraig a minnau.

Penderfynodd y pedwar aros yno a chael noson o gwsg.

Dim ond awr o gwsg a gefais.

Gallai hithau wedyn gynnal sgwrs fach bleserus efo Owain, oedd bellach bron yn bedair oed ac yn medru mwynhau sgwrs gall efo'i fam, nes iddo yntau hefyd ildio i gwsg.