Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gwyneth

gwyneth

Yr oedd Gwyneth Lewis yn uchel iawn gan Marged Haycock, ond yn isel iawn gan John Roderick Rees a Gwynne Williams.

Mae llawer mwy o fanylder yn narluniau Gwyneth ap Tomos fel y dyfnder sydd yn y coed yn Gaeaf yn Nrws y Coed.

Cafwyd gwasanaeth byr ar ol cyrraedd yng ngofal Mr Glyndwr Thomas a chymorth Capten Trefor Williams, Mrs Gwyneth williams a Miss Gladys Hughes.

Norman Closs Parry, Aled Lewis Evans, Gwyneth Lewis.

Cofnododd y bardd Gwyneth Lewis daith ei chefnder syn ofodwr i'r gofod i wasanaethur telesgôp Hubble mewn ffordd huawdl yn ei chyfrol o farddoniaeth Zero Gravity.

Croesawyd pawb ynghyd gan gynnwys aelodau o'r rhanbarth yn ogystal a'r gangen gan y llywydd Gwyneth Edwards.

Penodwyd Mrs Blodwen Williams yn gogyddes mewn gofal a Mrs Gwyneth Jones yn ygmhorthydd cegin.

Eglurodd y defnydd a wneir o hypnoteiddio mewn meddygaeth a diolch i Mrs Gwyneth Hughes am ddod gydag ef i arddangos ei ddawn.

Bydd Gwyneth Evans yn ein diddori ar y delyn ac fe gawn ganeuon Saesneg a Chymraeg gan Gôr Acappella o un o'r ysgolion lleol.

Fel y mae yn wybyddus erbyn hyn, paentio mewn olew y mae Gwyneth ap Tomos ac y mae ei gwaith hithau eto yn dangos harddwch tawelwch a llonyddwch.

DIOLCH Dymuna John, Gwyneth a'r plant Hengefn Llanfair Caereinion, ddiolch yn ddiffuant iawn am bob arwydd o gydymdeimlad a hwy yn eu profedigaeth o golli tad a thaid annwyl.