Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gydnabyddiaeth

gydnabyddiaeth

Yn yr ysgrif gyflwyno yn "Llygad y Drws" dychenir yr "athroniaethu% hwn yn ddeheuig gan Gwenallt ,ond mae'n enghraifft o gydnabyddiaeth un o'r gweithredwyr na ellir llwyr esgeuluso athroniaethau.

Cymaint oedd ein pryder wedi misoedd heb unrhyw gydnabyddiaeth o'n hymdrechion fel ein bod wedi gorfod galw am gymorth arbennig.

Fe orfodwyd y cynghreiriaid a ryddhaodd frenhiniaeth ffiwdal Kuwait i roi help llaw am y tro i genedl hynafol na chafodd fyth gydnabyddiaeth deilwng gan y byd rhyngwladol.

Ychwanegodd nad oedd yn hollol fodlon fod trefi mawrion Lloegr yn gwneud dim namyn cynnig rhyw gydnabyddiaeth fechan yn unig i Gymru am rodd mor amrhisiadwy.

Roedd yn gydnabyddiaeth o genedligrwydd Cymreig, neu o leiaf o'r angen am drafod Cymru yn uned genedlaethol ar gyfer rhai gwasanaethau.

Ni dderbyniai Esgob Bec gydnabyddiaeth am ei swydd fel deon, hyd oni ddyrchafwyd prebendari Llanarth yn ddeon.

Ar hyn o bryd dyma'r unig gyfle sydd yna i grwpiau Cymru gael unrhyw fath o gydnabyddiaeth am eu cynnyrch yn ystod y flwyddyn a mae hynny mor bwysig.

Bu hi'n astudio yng Nghaerdydd, gan raddio gydag anrhydedd mewn Ffrangeg, a does dim amheuaeth na chyfnerthodd hi gryn dipyn ar gydnabyddiaeth ei gŵr a llenyddiaeth Ffrainc.

Pam na ddaw pwt o gydnabyddiaeth?