Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyfalaf

gyfalaf

Llunio adroddiad blynyddol ar gyfer yr Adain, yn amlinellu'r gwariant, yn refeniw ac yn gyfalaf, ar gyfer gwahanol weithgareddau'r Adain.

Rhaglen Gyfalaf

Hawl weithredol i'r Is-bwyllgor adolygu'r Rhaglen Gyfalaf yn ystod pob blwyddyn ariannol.

A olyga hynny holl gyfalaf llinach y Vaughaniaid neu'n unig yr hyn a enillir o'r tir?

Yn ail, mae cynhyrchaeth llafur yn debyg o fod yn uchel yn y diwydiannau cynhyrchu am wahanol resymau: yn un peth maent yn defnyddio llawer o gyfalaf gogyfer â phob person (maent yn fwy cyfalafddwys nag yw'r gwasanaethau), ac mae eu cymhareb allgyrch cyfalaf yn tueddu i godi gyda'r blynyddoedd.

Ni fedrai gweision cyflog heb gyfalaf, heb fuddsoddiad mewn cymdeithas, fod ag unrhyw deimlad o ymrwymiad, tra tueddai cystadleuaeth y farchnad rydd i ostwng nifer y cyfalafwyr i rif llai a llai o ŵyr gor-gyfoethog.

Williams, Cennad Archesgob Cymru, nad oedd gan y mwyafrif gyfalaf ysbrydol yn gynhaliaeth iddynt yn nydd y prawf.