Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyffrous

gyffrous

Syllodd y ffrindiau ar y chwilen yn chwifio'i theimlyddion yn gyffrous a'u gwylio'n troi'n goch gan ddicter!

"Roedd Llygoden Fach y Wlad yn methu â chysgu am ei bod hi mor gyffrous.

Os ydych chi am fod yn rhan o'r ymgyrch gyffrous hon yng Nghaerfyrddin yna fe ddylech gysylltu â Sioned Elin ar 804068 neu 384378.

Un yr un yw hi hyd yn hyn, a gyda'r drwgdeimlad rhwng y ddau dîm gellir disgwyl diweddglo hynod gyffrous i'r gyfres.

Sut bynnag, yr oedd Ymgyrch y Cyfamod yn ymgyrch gyffrous a llwyddiannus dros ben, a chafodd ddylanwad mawr ar dwf cenedlaetholdeb yn Sgotland.

Cynyddai'r cynnwrf a'r siom ynddi a chododd yn sydyn a gwisgo'i gwn werdd gynnes, anrheg pen blwydd ei thad iddi, a mynd allan i'r berllan gan gerdded yn gyffrous rhwng y coed, 'nôl a mlaen ar hyd ac o gwmpas y llyn pysgod am hanner awr gyfan gan fwmian iddi ei hun: 'Hannah ddim yn deall .

(Profiad newydd tu hwnt a charlamus-gyffrous i ni oll, bid siŵr, fyddai hynny: O bydded i ni abersochio'r bur hoff bau oll - (a beth wedyn wneid i abersochio Abersoch ymhellach?

Y wir farddoniaeth sy'n sicrhau ymateb ysgytiol gyffrous yw honno pan yw'r cydio trosiadol yn uno'r annhebyg, y gwrthwynebus a'r ymddangosiadol anghydnaws - ac os caf ddyfynnu, heb ennyn chwerwedd rhai beirniaid, eiriau Coleridge, ...

gofynnodd Del yn gyffrous.

Ble rwyt ti?" "F'ewyrth ydi o," meddai Aled, gan droi'n gyffrous at ei athro.

Prin yw delweddau felly - ond yn ystod yr žyl y mae'r cyfle i chwilio am ddelweddau yn adderchog gan fod y dewis mor eang ac yn gyfoethog, yn syfrdanol o amrywiol ac yn wirioneddol ryngwladol, ac eto'n Gymreig yn yr ystyr orau; yn fodern; yn gyffrous, yn gyfeillgar, yn barod i groesawu diwylliant pentre'r byd.

Ond dyma hefyd i bob athro ymarferol yr allwedd iddo ac un o'r egwyddorion mwyaf creiddiol yn y greffl gyffrous a heriol sydd ganddo yn y dyddiau argyfyngus hyn yn hanes ein cenedl.

Efallai ei fod wedi osgoi'n ymwybodol ysgrifennu nofel gyffrous, ond synhwyrir hefyd ei fod yn ystyried mai styntiau arddangosiadol oedd llawer o'r helyntion a godai yn sgil yr arwerthiannau.

Fodd bynnag, efallai y bydd y nofwyr tanddwr yn dehongli'r Ddeddf Diogelu Llongddrylliadau fel dull o'u hamddifadu hwy o elfen gyffrous i'w hobi ac o greu monopoli i'r proffesiynol (sydd yn broffesiynol yn rhinwedd eu cymwysterau academaidd yn unig a heb fawr o brofiad o waith tanddwr).

Mae hon yn nofel gyffrous.

Dydw i ddim yn cydfynd a Rhodri Morgan pan ddywed fod gwylior Cynulliad Cenedlaethol wrth ei waith mor gyffrous â gwylio paent yn sychu.

Ac os oedd unrhyw arwyddocâd i gymal neithiwr fe fydd hi'n frwydr gyffrous rhwng y ddau.

Yn ystod y flwyddyn cynhyrchodd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC raglen gyffrous yn ymgorffori elfennau ffres a dyfeisgar iawn.

Ond pam y dylai stori am y Rhyfel Degwm fod yn stori gyffrous o'r teip Saesneg poblogaidd?

Roedd hi'n gêm gyffrous, digon o adloniant ar cwbl yn gyfartal yn y diwedd.

Roedden nhw'n ei ffroeni'n gyffrous, yn cyfarth ac yn neidio o'i gwmpas.

Cafwyd diweddglo hynod gyffrous ar faes Thomas Lord wrth i Forgannwg fethu sgorior un rhediad oedd ei hangen oddi ar y belen olaf i ennill ei gêm yn erbyn Middlesex.

Ar ben hynny yr oedd ei fywyd ei hun mor gyffrous ag un unrhyw un o'i gymeriadau.

Ysgrifennwyd y ddwy gerdd yma yn amlwg o safbwynt hollol fodern, ac ni wneir ymdrech i gydymdeimlo â syniadau'r Rhufeiniaid eu hunain nac i drin eu llenyddiaeth fel rhywbeth a fu, yn ei ddydd, yn llawn nor gyffrous a newydd â'r 'telynegion Cymraeg'.

O'r cychwyn, roedd y daith yn frith o'r argoelion da a drwg hynny sy'n gwneud ein gwaith fel newyddiadurwyr mor gyffrous, ond yn ofidus ar yr un pryd.

`Ond yw hyn yn gyffrous.' `Tybed sut deimlad yw bod mewn hofrennydd?'

Casgliad godidog o ganeuon syn gyffrous, yn wreiddiol ac syn ehangur sîn gerddoriaeth yng Nghymru.