Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyfiawnder

gyfiawnder

a ydych am ddweud wrthynt eu bod i fynnu cael gan y gelyn y mesur iawn o gyfiawnder i'w gwlad, a bod cael mymryn yn rhagor na hynny yn eu gwneud, o fod yn weinidogion cyfiawnder, yn weithredwyr gormes a chamwri ?...

Mae'n aros yn ei fawredd, yn ei ogoniant, yn ei amynedd, yn ei gyfiawnder ac yn ei gariad.

Mae'n rhyfedd fel rydyn ni i gyd yn awchu ac yn sychedu am y pethau rydyn ni yn eu galw yn gyfiawnder a chyfartaledd.

Angharad Tomos -- Tywysoges Llên Cymru ac ymgyrch-wraig ddiflino dros gyfiawnder a'r iaith Gymraeg.

Mae'n fwy na phosibl fod geiriad y salmau hyfryd hyn o dan ddylanwad cenadwri Iesu ei hun ond i fesur y maent yn adlewyrchu mudiad o dduwioldeb gwlatgar wedi ei liwio gan ddyhead y proffwydi gynt am gyfiawnder.

Ond ble mae'r fath gyfiawnder i'w gael?

O gyfiawnder maith di-drai!

O gyfiawnder pur tragwyddol!

Mewn cymhariaeth y mae'r pwyslais proffwydol ar gyfiawnder cymdeithasol a diwygiad moesol yn ymddangos yn fwy perthnasol i fywyd ysbrydol yr unigolyn a'i gymdeithas, ac y mae'r syniad proffwydol am bechod yn ymddangos ar y dechrau yn fwy derbyniol i'r deall.

Os bydd dyn cyfiawn yn troi oddi wrth gyfiawnder ac yn gwneud drwg, a minnau wedi rhoi rhwystr o'i flaen, bydd hwnnw farw; am na rybuddiaist ef, bydd farw am ei bechod, ac ni chofir y pethau cyfiawn a wnaeth; ond byddaf yn ceisio iawn gennyt ti am ei waed.

Ymhellach, credwn fod gan Gymru bersbectif gwerthfawr ar faterion o gyfiawnder cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd rhyngwladol a dylai'r Cynulliad ymgyrchu trwy sefydliadau fel Canolfan Cymru ar Faterion Rhyngwladol er mwyn hybu datblygiad cymdeithas byd-eang fwy teg lle rhennir adnoddau'n deg ac nid ecsploitir yr amgylchedd na phobloedd na gwledydd 'tlawd' y byd er cynnal cyfoeth gwledydd 'cyfoethog' y byd.

Ond o'i gariad y mae'r Gwaredwr yn caniatâu i bawb sy'n credu ynddo EF ac yn rhinwedd i waith achubol, lechu o dan fantell ei gyfiawnder Ef.

Dy gyfiawnder i mi'n rhan, Onide yn siwr mi drengaf Cyn y delwyf byth i'r lan.

Dywedodd Cymdeithas yr Iaith 'NA' a dal i ymgyrchu dros gyfiawnder i Gymru.

Ond y mae wedi plethu â'r weledigaeth hon, yr hyn a ddysgai'r Diwygwyr Protestannaidd am ein hangen am gyfiawnder.

Un o argymhellion y Comisiwn Brenhinol ar Gyfiawnder Troseddol yw y dylid cwtogi ymhellach ar hawl diffinydd i ddewis rheithgor i glywed ei achos - hawl sydd yn deillio o'r Magna Carta.

Mawrygir eu hurddas a'u hyder, eu safonau, a hefyd eu synnwyr o gyfiawnder.

Dyry streic iddo lwyfan i bledio am gyfiawnder a gwell amodau byw.