Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyfieithiad

gyfieithiad

Mae'r testunau Cymraeg a adwaenir fel Ystoryaeu Seint Greal yn gyfieithiad a wnaed yn y bedwaredd ganrif ar ddeg o ddwy ramant Ffrangeg annibynnol, La Queste del Saint Graal (a luniwyd c.

Hyd yn oed ar ddiwedd ei oes, ac yntau erbyn hynny yn byw ym Mhenarth, ac yn briod a'i drydedd wraig, Mary Davies, merch un o'i aelodau yn King's Cross, Saesneg oedd iaith y defosiwn teuluol a doi'r darlleniadau fel arfer o gyfieithiad Moffatt.

Yr oedd Elis Wynne ar y pryd yn gorffen ei gyfieithiad o Reol Buchedd Sanctaidd Jeremy Taylor.

Ac mae'n anodd cyfleu pa mor braf yw cael llyfr gwreiddiol Cymraeg i'r plant yn hytrach nag addasiad neu gyfieithiad.

Ac yntau'n gyfreithiwr gyda gwybodaeth eang o'r Almaeneg holais yr Athro Dafydd Jenkins am gyfieithiad a bu yntau yn ymgynghori ag eraill.

Mae'r llyfr bach hwn yn cynnwys nifer o enghreifftiau o'i waith fel cyfieithydd emynau, yn eu plith gyfieithiad nodedig o dda o 'Dyfroedd Bethesda' Thomas William.

Pa gyfieithiad bynnag ddewiswch chwi, ar ôl holi arbenigwraig deallaf mai y syniad tu ôl i 'trifle' fel bwyd yw dim ond ychydig o wahanol ddefnyddiau wedi eu cymysgu neu efallai eu cyboli.

Tanlinellwyd y pwynt, ond mewn modd cymeradwyol, gan Ifor Williams yn ei 'Ragair': Os eich amcan yn prynu'r gyfrol hon oedd cael stori anturiaethus, 'o gyfnod y rhyfel degwm', a chwithau i ddal eich hanadl wrth ruthro drwy ei digwyddiadau cyffrous, ha wŷr, ewch yn ol i ffeirio Gŵr Pen y Bryn am gyfieithiad o chwedl Saesneg.

Cabbage moth yw ei enw, gwyfyn bresych wnai gyfieithiad derbyniol mae'n debyg.

Y mae'r Beibl Cymraeg yn gyfieithiad rhagorol a cheir clasuron diwinyddol a defosiynol yn yr iaith.