Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyflawnwyd

gyflawnwyd

Byddent yn cael eu cynllunio nid i ddangos lefel o allu (er y gallent wneud hynny'n ddamweiniol) ond i ddisgrifio cyfres o dasgau a gyflawnwyd yn foddhaol.

Fe fydd cyfle hefyd i edrych yn ôl ar yr hyn gyflawnwyd dros y Gymraeg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Ond, y cwestiwn mawr oedd pa drosedd a gyflawnwyd gan y teulu oedd ar wyliau.

Fe ddylem atgoffa ein hunain am hyn a gyflawnwyd mor ddiweddar drwy gemotherapi a brechiadau.

Bydd y Cwmni hefyd yn cael eu cosbi am y troseddau a gyflawnwyd yn erbyn pobloedd yr Ogoni.

Mae amseriad y ferf yma hefyd, sef y amser perffaith yn golygu rhywbeth sydd wedi yn ganlyniad i weithred a gyflawnwyd yn y gorffennol.

DANGOSYDDION PERFFORMIAD A AWGRYMIR AR YR AMGYLCHEDD: yn ystod y cylch tair blynedd nesaf, bydd yr Uned yn cyfrannu at gysylltu â'r sector anstatudol i'w hysbysu ynglŷn â'r posibiliadau o ran gwella'r amgylchedd drwy adennill tir diffaith, yn gwneud mwy o waith adennill tir at ddiben gwella'r amgylchedd ac yn llunio adroddiad blynyddol, yn amlinellu'r nod, yr amcanion a'r hyn a gyflawnwyd o ran yr amgylchedd, ac yn cynnwys dadansoddiad o'r gwariant.

Y mae yna rai sydd wedi derbyn graddau prifysgol am lawer iawn llai nag a gyflawnwyd gan Huw Jones - bachgen o Fôn yn wreiddiol a fu am ddeng mlynedd yn was ffarm cyn troi at y weinidogaeth.

Llunio datganiad ac adroddiad blynyddol, yn amlinellu nod ac amcanion yr Adain a'r hyn a gyflawnwyd ganddi, ac yn cynnwys dadansoddiad o wariant.