Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyfrinachol

gyfrinachol

Yn gyntaf ac yn orau, trwy gael gwybod yn gyfrinachol fod y fferm a'r fferm yn mynd ar werth.

Mae Hywel wedi cael sawl perthynas stormus ers iddo gyrraedd y cwm - llwyddodd i chwalu priodas Beth a Sgt James wrth iddo ef a Beth gael affêr gyfrinachol am gyfnod hir.

Fe gynhelid y rhain ar raddfa un-i-un rhwng y Rheolwr a'r Cynghorydd, a byddent yn gwbl gyfrinachol ac anffurfiol.

Gofalwyd gwneud y cyfan yn gyfrinachol, rhag ofn i'r Coraniaid ddarganfod beth oedd yn digwydd.

Y mae'r wybodaeth hon yn gyfrinachol ac fe'i cyhoeddir ar gyfer y rhanbarth gyfan, ac nid ar gyfer teuluoedd a thai unigol.

Y mae gwybodaeth gyfrinachol yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd yn ymwneud â:

Adeiladem y rafft gyfrinachol yn hwyr y dydd mewn cilfach yn y coed wrth ymyl y llyn.

Barn gyfrinachol Jim Pellai wrth Mark Waters oedd fod Ali wedi ei lladd.

Er nad oedd yn anghytuno â hyn, adroddodd y Prif Weithredwr bod angen cadw llawer o'r gwybodaeth yn gyfrinachol rhag amharu ar y cais grant y Cwmni i'r Swyddfa Gymreig.