Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyhuddo

gyhuddo

Ar y llaw arall, yr oedd y bobl hyn yn ddigon parod i gyhuddo Ferrar o'r un trachwant am diroedd a chyfoeth ag oedd mor nodweddiadol ohonynt hwy eu hunain.

Ar Sadwrn diwedthaf fei gwelwyd nid yn unig yn dangos cystal chwaraewr yw o gael y blaenwyr iawn o'i flaen ond hefyd yn ateb y beirniaid hynny syn ei gyhuddo o fod yn swil i daclo.

Mi wnes i'r camgymeriad o gyhuddo rhywun o fod yn Iypi y dydd o'r blaen.

Ar ôl i Karen gyhuddo Steffan o geisio ei threisio am yr eildro mae bywyd wedi bod yn anodd iawn i Steffan yng Nghwmderi.

Yn sicr, ni ellir ei gyhuddo o edrych ar y byd trwy sbectol rosliw.

Dim ond dechrau Tachwedd, ar ôl derbyn llythyr gan y cyfieithydd, y cafodd wybod pam - roedd yr awdurdodau yn ei amau o fod yn ysbi%wr Prydeinig, ac am gyhuddo'r cyfieithydd o crimes against the state.

Dydy Stewart ddim wedi ei gyhuddo o dderbyn o drefnu canlyniadau.

Mae Dennis Yates, 57, o Sir Derby, wedi'i gyhuddo o geisio cael arian drwy fygwth pobol ac o fod a nwyddau wedi'i ddwyn yn ei feddiant.

Bosib mai dechraur cychwyn oedd y ffrae Eingl Ffrengig yna gyda John Prescott yn cael ei gyhuddo o fod yn rhy macho.

Mae capten tîm Libanus, Darren Maroon, wedi ei gyhuddo o fod ag olion cyffur anghyfreithlon yn ei ddwr.

Wele'r dadleuon yn sownd yn y tywod ers i Thomas Charles ysgrifennu'r Welsh Methodists Vindicated - yr Eglwys Sefydledig yn amddiffyn ei safle drwy gyhuddo'r radicaliaid o ffurfio clymblaid annuwiol gyda'r Pabyddion er mwyn disodli'r wladwriaeth ei hun.

Os nad oes tystiolaeth ddigonol, gellir ei gadw i mewn heb ei gyhuddo os bydd y Swyddog Cadwraeth yn ewyllysio hynny, tra byddir yn chwilio am fwy o dystiolaeth, neu tra bo'r heddlu'n ei holi.

Cyrhaeddod Diane Gwmderi yn Ionawr 1998 ar ôl i Emma gyhuddo Reg o'i chyffwrdd mewn pwll nofio.

David Mellor, yr Ysgrifennydd Treftadaeth, yn ymddiswyddo ar ôl cael ei gyhuddo o odinebu gyda'r actores Antonia de Sancha.

Byddai'n dwyn gwair o ffermydd cyfagos, ond er y gellid dilyn ei drywydd yn ôl am Dyddyn Bach ni feiddiai neb ei gyhuddo, gan fod arnynt ei ofn.

Y nodweddion olaf hyn sy wedi arwain rhai pobl i'w gyhuddo o anghysondeb, a gwaeth na hynny, anwadalrwydd a gwamalrwydd.

Pan fo rhywun wedi'i arestio, gellir ei gadw i mewn tra bo'r Swyddog Cadwraeth yn ystyried a oes digon o dystiolaeth i'w gyhuddo o drosedd.

Ar hyn o bryd, mae gan ddiffinydd, sydd wedi ei gyhuddo o ddwyn, yr hawl i ddewis gwrandawiad o'i achos naill a'i gerbron Llys yr Ynadon neu gerbron rheithgor yn Llys y Goron.