Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gymdogion

gymdogion

Jones, ac arweiniodd syniadau Rhees a Simone Weil ef i ddatgan: "Heb gymdogion ni fedraf fi f'adnabod fy hun fel y gwypwyf pwy ydwyf," ac "Y mae ar bobl dyn angen ei wreiddio mewn pobl".

Dywedir bod Edward Vaughan yn ormod o ddyn i basio barn ar gaeau ei gymdogion llai llewyrchus.

Ryw hannar milltir cwta sy' rhwng fa'ma a'r Felin 'cw." Sibrydodd, "Dydan ni'n dau yn gymdogion rŵan." A chyda'r addewid rasol yna, a chan gydio yn dynn yng nghlust Hywal y mab, camodd Laura Elin y Felin, yn llythrennol o'r Nef i'r niwl.

Yn naturiol, yr oedd yntau'n ddall i lawer o bethau a ddenai'i gymdogion.

Beth feddyliai ei gymdogion ohono tybed, os damweiniodd iddynt ei weld hefo'r polyn yn y nos?

Roedd ganddo bâr ifanc newydd briodi yn gymdogion, ac yr oedd gan y gūr hen fodryb gefnog a ddeuai i aros hefo nhw ar brydiau, ac yr oedd yn amlwg fod yna ddisgwyliadau mawr ar ei hôl.