Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gymell

gymell

Ymddengys iddo weld gweledigaeth ar y ffordd ger Bryn'refail, yn ei gymell i fynd i'r Garn a darllen.

Y nod yw creu cymdeithas ddysgu drwy gymell pobl i newid o fod yn wylwyr goddefol i fod yn ddysgwyr gweithredol drwy eu hannog a rhoi hunan-hyder iddynt.

Trodd fwyfwy at werthu llyfrau ac almanaciau, ac wrth gwrs byddai'n galw heibio llawer o dafarnau a châi ei gymell i yfed yn ddieithriad ar y dechrau:

Heb fawr o gymell cydsyniodd i roddi'r gramaffôn ar fynd drachefn.

Condemniodd Ieuan Gwynedd feistri Tredegar a'r cylch am gymell gweithwyr i oryfed drwy orfodi tafarnwyr i brynu cwrw yn eu bragdai a phennu'r rhent yn ôl faint o gwrw a werthid.

Rhaid ei gymell a'i ddenu.