Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gymeradwyaeth

gymeradwyaeth

Cyfarfod ac ysgwyd llaw efo pawb, araith hanner awr heb nodyn a'r gymeradwyaeth yn siglo'r adeilad.

Cawsom gymeradwyaeth dda ac roedd pawb yn fodlon.

Ond er hyn i gyd, ar ôl adrodd ei stori, fe gafodd gymeradwyaeth frwd a churo traed a churo dwylo gan ei gydwladwyr.

Yn eu tro cyhoeddwyd enw pob grūp a'u gwlad a dawnsient i mewn i gymeradwyaeth fyddarol.

Drama arall a enillodd gymeradwyaeth helaeth oedd y gyfres Jack of Hearts.

Drama arall a enillodd gymeradwyaeth helaeth oedd y gyfres Jack of Hearts. Roedd portread Keith Allen o Jack yn ddarbwyllol iawn.

Beth bynnag, croesawyd ein penderfyniad yn fawr, ac fe ges i fy hun hyd yn oed fwy byth o gymeradwyaeth a diolch yn ystod ac wedi'r gêm ei hun.

Y rheswm cyntaf dros y gymeradwyaeth ddiamodol i Nedw ydyw ei fod wedi llenwi angen arbennig mewn lle ac amser.

Wy i 'di laru ar fod yn grwt da; cael mwy o gymeradwyaeth na neb arall Ddydd Gwobrwyo am fod crwt bach du 'di gwneud mor dda mewn Hanes, nid yn y chwaraeon arferol.

Cwynodd honno ar unwaith fod Guto a Rhodri wedi crafu blaenau eu hesgidiau newydd ond ni ddywedodd air o gymeradwyaeth am yr olwg sbriws oedd ar ddillad y tri, canlyniad ymdrechion Mali i'w cadw'n lân.

Fe'i gwele~ yn dod a llwyddais i guddio r,~ poteli fel na fydde ganddo'r darlun yn ei bapur newydd y diwrnod wedyn danlinellu'r beirniadaethe cyson oedd yn y papure arn y GwyddelodSylwodd y dorf ar yr hyn wnes i ac fe ges i gymeradwyaeth aruthrol.

Yn unol â'r Fenter Datblygu Sianel, datblygu cynlluniau rhaglenni, amserlennu, cyflwyno a marchnata a fydd yn llywio cymeradwyaeth y BBC yng Nghymru, gyda'r targed o gyflawni cynnydd pellach yn y gyfradd gymeradwyaeth (7.1 ar hyn o bryd) erbyn diwedd 1999/2000.

Gan fod pob rhan o'r ymgynghori wedi dangos mesur helaeth o gymeradwyaeth i'r ddogfen ymgynghorol, yr oedd yn gwbl resymol, felly, dderbyn y ddogfen ymgynghorol fel sail gadarn i'r strategaeth ei hun, gan ychwanegu'r her o newid arferion defnyddio'r iaith, ac annog pobl i gymryd mantais o'r cyfleoedd a ddarperir at y tair prif her a nodwyd yn y ddogfen ymgynghorol.

Mor wefreiddiol oedd y gymeradwyaeth honno.

Anaml gewch chi gymeradwyaeth mewn cynhadledd newyddion ond rwystordd hynny mo'r lluoedd ufudd yr wythnos dwethaf.