Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gymhariaeth

gymhariaeth

Felly, mi aethon ni i fyny i ardal yr Alhambra - Oxford Street Beirut - ac, ar waetha'r gymhariaeth, mi roedd yna dlodi aruthrol yna.

Ac (os maddeuwch i mi am estyn y gymhariaeth) yr oedd y rhan fwyaf o'r syniadau hyn yr un mor drwythadwy â mwyar duon Medi.

Mae'r gymhariaeth neu'r trosiad yn ddi-feth ddiriaethol gyda'r awgrym cyson nad yw'r dyn sy'n gwrthod Duw yn ddim amgen nag anifail.

Dyma gymhariaeth hynod o addas, dealladwy a thraddodiadol yn hanes Israel.

Dylai arolygwyr gofnodi'r gymhariaeth gyda'r cyfartaledd cenedlaethol ond dylent hefyd ganolbwyntio'n arbennig ar asesu cyrhaeddiad y disgyblion ag AAA mewn perthynas â'u galluoedd.

DEFNYDDIR y gymhariaeth hon yn aml am y bernir bod dyn, fel y llysieuyn, yn un â'i fro a'i deulu a'i dylwyth.

Mewn pennill llai hysbys mae'n agor trwy gymharu Iesu â thegwch pethau eraill ond yn troi'r gymhariaeth yn gyferbyniad yn y cwpled olaf:-

Mae yna stori ddoniol y buasai THP-W yn ei hoffi, rwy'n meddwl, a all fod yn gymhariaeth werinaidd i hyn, a dim mwy.

Cyfaddefir nad yw silicon a charbon yn ddigon tebyg i'w gilydd a phan ystyrir elfennau eraill mae'r gymhariaeth yn llai dilys eto.