Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gymodi

gymodi

Y prif gwestiwn oedd nid sut allai Duw, yn rhesymegol, lwyddo i ddod yn ddyn, ond sut allai dyn marwol ennill anfarwoldeb neu ddyn pechadurus gael ei gymodi â'r Duw sanctaidd?

Dyma Kitchener, ar ôl cyfnod prysur o arbrofi, yn gweld modd i gymodi agweddau gwahanol ar ei ymwybyddiaeth..

Trwy ymuniaethu â dyn a chymryd arnoi'i hun holl etifeddiaeth ei bechod a'i gondemniad, cyflawnodd Crist waredigaeth gostus a barodd ei gymodi â Duw.

Cynrychiolydd yr hil ddynol a'i dirprwy oedd Crist yn ôl syniadaeth Paul, a fu'n ufudd hyd angau'r groes a thrwy hynny gymodi dyn â Duw.

Nid rhyfedd felly iddo ddod i gael ei ddefnyddio am waith aberth Crist yn prynu dyn a'i gymodi â Duw.

Jones, llwyddwyd i gymodi'r ddwyblaid.

Yr argyhoeddiad Cristionogol oedd i Grst farw tros ddyn ac yn ei le er mwyn ei gymodi â Duw.

Doedd dim i'w glywed a gallai ond gobeithio nad oedd yr hanner potel o whisgi a brynodd yn anrheg gymodi i Edward Morgan wedi torri.

Pa mor amrwd bynnag yw'r syniad am aberthu anifeiliaid, y mae o leiaf yn dangos ffordd a ordeiniwyd gan Dduw i gymodi pechaduriaid ag ef ei hun, ffordd na fynnai ond gweithred seml ar ran y dyn ei hun.