Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gyn

gyn

Roedd o gyn hardded â neb yn yr ardal a'i lygaid treiddfar.

mae'r gân Rowlin Mowlin gan Texas Radio Band yn gwbl gyfarwydd - yn gyn gân sesiwn i BBC Radio Cymru maen gwbl nodweddiadol ou harddull unigryw.

Voltchkov, o Belarus, yw'r dyn cynta ers John McEnroe yn 1977 i gyrraedd y rownd gyn-derfynol ar ôl chwarae yn y rowndiau rhagbrofol.

Abertawe a Wrecsam fydd yn cystadlu am y Cwpan Cenedlaethol y tymor hwn, ar ôl i'r ddau ennill eu gemau rownd gyn-derfynol yn eitha cyffyrddus neithiwr.

Maen nhw'n siarad fel hyn - 'Mae o ddim gyn fi' neu 'Le ma gwraig fi?' ond maen nhw'n sgrifennu, 'Nid yw gennyf' a 'Pa le mae fy ngwraig?' Iaith Afallon ydi hon wrth gwrs.

Daeth Cymru mor agos i guro'r Goliath o dîm o Awstralia yn rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd yn Stadiwm McAlpine yn Huddersfield, neithiwr.

Mae rhyw arlliw cenedlaetholaidd ar y ddogfen hon hefyd ac yn wir y mae Philip Cooke, a fu'n gyfrifol am beth wmbredd o argymhellion mwyaf ymarferol yr adroddiad, yn gyn-is-gadeirydd y Blaid.

Yn y rownd gyn-derfynol arall bydd pencampwraig y llynedd, Lindsey Davenport yn wynebu Jelena Dokic.

Mae'n syndod gynifer o bobl yn yr eglwysi sy'n ceisio darganfod ar ba gyn lleied o grefydd y gallant fyw.

Dringasom i fyny o'r heol sy'n arwain i Landysul yn ymyl pont y rheilffordd sy'n ei rhychwantu, gan daro'n lwcus ar un o gyn-weithwyr y rheilffordd, yn pladuro godre'r embancment.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan UEFA ar ôl curo Porto o ddwy 2 - 0 yn Anfield - a 2 - 0 dros y ddau gymal.

Mae angen tair ffrâm arall ar Williams i gyrraedd y rownd gyn-derfynol.

Yng ngweddill y bennod, canolbwyntio ar y fframwaith disgrifiadol sy'n diddori yr awdur ei hun, sed Gramadeg Systemig, a ddatblygwyd gan M A K Halliday dan ddylanwad syniadaeth ei gyn- athro, J R Firth, am lefelau dadansoddi, sef Sylwedd, maes Seineg a Graffeg; Ffurf, maes hyn gan Rynglefelau: Ffonoleg ac Orgraff, y rhynglefel sy'n cysylltu Sylwedd a Ffurf, a Chyd-destun (neu Ystyr), sy'n cysylltu Ffurf a Sefyllfa.

Yn wyneb safbwyntiau o'r fath bydd diddordeb arbennig mewn llyfr sydd newydd ei gyhoeddi gan gyn swyddog carchar.

Mae Cymru wedi gwneud popeth oedden nhw'n moyn wneud - sef cyrraedd y rownd gyn-derfynol.

Llongyfarchwyd y ddwy aelod o Gaernarfon a gyrhaeddodd y rownd gyn-derfynol yn Y Drenewydd.

O'r digwyddiad hwnnw ymlaen, un tîm oedd ynddi, ac ar y diwedd, Llanelli aeth drwyddo i'r rownd gyn-derfynol, gyda sgôr o ddeg pwynt ar hugain i dri, a'r hawl i wynebu sialens tîm arall o gryse duon--ond cryse duon o Gastell Nedd y tro hwn, a'r gêm yn cael ei chware ar faes San Helen yn Abertawe.

Bydd Llanelli'n wynebu un o gyn-ffefrynnau'r Strade.

Yn wir, un o siomedigaethau llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif yw bod profiadau mawr y bro%ydd diwydiannol wedi esgor ar gyn lleied o lenyddiaeth storiol dda.

Cafodd y Saeson eu bowlio allan am 182 yn eu gêm rownd go-gyn-derfynol yn erbyn De Affrica.

Mae Glas Cymru Cyfyngedig yn gonsortiwm o bump o gyfarwyddwyr, gan gynnwys Geraint Talfan Davies, cyn-reolwr BBC Cymru, a dau o gyn-gyfarwyddwyr Dwr Cymru.

Abertawe, felly, sydd trwodd i'r rownd gyn-derfynol - ond clod hefyd i'w golwr Jason Jones.

Am y rownd gyn-derfynol arall, mae Portiwgal wedi creu argraff fawr arna i.

Yn rownd gyn-derfynol y dynion yfory bydd Andre Agassi yn wynebu Patrick Rafter am yr ail flwyddyn yn olynol a phencampwr chwech o'r saith mlynedd ddiwetha, Pete Sampras, yn wynebu Vladimir Voltchkov.

Cof plentyn yn unig oedd ganddi amdano a'r cof hwnnw'n ddelwedd o ryw Siôn Corn, un a ddeuai ag anrhegion iddi, ac a arhosai am gyn lleied o amser nes gwneud pob ymweliad yn ŵyl.

Mae Serena Williams eisoes trwodd i'r rownd gyn-derfynol ar ôl curo ei chyd-Americanes, Lisa Raymond, 6 - 2, 6 - 0, y prynhawn yma.

Ond ar ôl amser hir pan ges i hyd iddo roedd yna hen liw afiach arno, am ei fod wedi mynd gyn hen ac wedi llwydo.

Yn ail gymal y rownd gyn-derfynol, curodd Bayern enillwyr y gystadleuaeth llynedd, Real Madrid, 2 - 1, sef 3 - 1 ar gyfanswm goliau.

Dywedodd hynny ar ôl i gyn-gapten De Affrica, Hanse Cronje, honnu iddo gyflwyno Azzaradin i fwci.

Ac yntau o gefndir glofaol ei hun y mae'r ffaith fod gan lenyddiaeth Gymraeg gyn lleied i'w ddweud am ddiwylllant y glowr yn achos loes arbennig i Hywel Teifi.

Mae gemau'r rownd gyn-derfynol dros 33 ffrâm ac yn para am dridiau.

Ymhlith y chwaraewyr ifanc sydd ar y daith mae Gavin Henson (Abertawe) a Robin Sowden-Taylor (Caerdydd). Roedd y ddau yn aelodau o garfan dan 19 Cymru gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Cwpan Ieuenctid y Byd yn Chile.

Heno chwaraeir ail gymal yr ail gêm gyn-derfynol.

Cyhelir dwy gêm rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi'r Principlity yn Stadiwm y Mileniwm yfory.

Mae Mark Williams wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Snwcer China.

Doedd pnawn Sadwrn ar y Maes Cenedlaethol ond yn brawf pellach o gyn iseled yw pêl-droed yn ein gwlad a dathlu bod yn gyfartal yn halen ar y briw.

Doedd y gêm gyn-derfynol rhwng Ffrainc a Portiwgal ddim cystal âr disgwyl ond roedd hi'n ddadleuol.

Mae Clwb Rygbi Harlequins yn bygwth gwrthod chwarae eu gêm rownd gyn-derfynol gyda Newcastle yn Nharian Ewrop.

Os yw Mr Thapa'n llwyddiannus, gall arwain at geisiadau gan filoedd o gyn-Gyrcas eraill.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan Worthington ar ôl curo Fulham 3 - 0 neithiwr.

Yn y Cwpan Cenedlaethol heno bydd Y Barri a Wrecsam yn chwarae cymal cynta'u gêm nhw yn rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth.

Mae'n gyn-gadeirydd a llywodraethwr ysgol gynradd leol, yn un o swyddogion Clwb Athletau Pontypridd ac wedi rhedeg marathon Llundain bum gwaith.

Yn rownd gyn-derfynol y merched yn Wimbledon heddiw, bydd y chwiorydd Williams, Venus a Serena, yn wynebui gilydd ac enillydd y llynedd Lindsay Davenport yn chwarae yn erbyn Jelena Dokic - sydd ddim ymhlith y detholion.

Caersws fydd yn chwarae yn erbyn Y Barri yn rownd derfynol Cwpan Gilbert fis nesa ar ôl ennill 4 - 0 yng Nghroesoswallt yn ail gymal y rownd gyn-derfynol.

Bydd Caerdydd yn wynebu Merthyr am le yn rownd gyn-derfynol y Cwpan Cenedlaethol heno.

Crëir y storïau gan gyn-gynhyrchydd yr Archers David Neville, a'u sgriptio gan dîm sy'n cynnwys y dramodwyr amlwg Frank Vickery, Ian Rowlands a Laurence Allen.

Ond yn y rownd gyn-derfynol mae'n cyfarfod y chwaraewr sydd ar dân, Ronnie O'Sullivan, sy eisoes wedi ennill dwy bencampwriaeth y tymor hwn a cholli'n y rownd derfynol mewn un arall.

Dyna drefn gemau rownd gyn-derfynol Euro 2000.

Ac wele, tua'r adeg yr oedd y Pabydd Polydore Vergil yn ymosod ar Sieffre am balu ei chwedlau celwyddog am wreiddiau'r Brytaniaid, yr oedd rhai o flaenoriaid y Brotestaniaeth wrth-Rufeinig a fabwysiadwyd gan y Saeson yn bwrw iddi i ail-lunio hen hanes yr ynys hon, yn y fath fodd ag i ddangos fod yma, ym Mhrydain Fore, eglwys apostolaidd bur, eglwys gyn-babaidd ddi-lwgr.

Mae'r dewis wedi ennyn ymateb chwyrn wrth gyn-gefnwr Cross Keys, Ioan Bebb.

Er cystal y cymeriadau, nid oes lawer o linyn cyswllt rhwng y penodau -- ond y berthynas ddigon anniddorol erbyn hyn rhwng Tom y Capten, ei wraig newydd, Wend., a'i gyn wraig, a'i ferch.

Mae Caerdydd wedi methu cyrraedd rownd gyn-derfynol y Cwpan Cenedlaethol.

Bydden ni'n disgwyl i Gymru fynd trwodd i'r rownd gyn-derfynol ond wedyn byddan nhw'n whare Awstralia.

Mae Llanelli yn gyfarwydd iawn â'r Cwpan Heineken ar ôl cyrraedd y rownd gyn-derfynol y llynedd.

Martina Hingis yn erbyn Mary Pierce ac Arantcha Sanchez-Vicario yn erbyn Conchita Martinez fydd gemau rownd gyn-derfynol y merched ym Mhencampwriaeth Tenis Agored Ffrainc ym Mharis.

Hefyd heno chwaraeir ail gymal rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Mae cyn-flaenasgellwr Cymru, Kingsley Jones, yn disgwyl bod ar y fainc ar gyfer gêm Caerloyw gyda Chaerlyr yn rownd gyn-derfynol Cwpan Heineken ddydd Sadwrn.

Yng nghymal cynta rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr neithiwr curodd Bayern Munich Real Madrid 1 - 0.

Mae Niedzwiecki'n gadael Chelsea wedi cyfnod o bron ugain mlynedd ac mae hynny'n amlwg wedi bod yn ergyd i gyn-golwr Cymru ond yn ôl nifer o bobol o fewn y gêm, Chelsea fydd ar eu colled.

Achosion a gofnodir yn drylwyr ac yn drefnus, fel y bydde disgwyl i unrhyw gyn-dditectif ei wneud.

Mae hefyd yn rhestru cerddoriaeth a chanu ymhlith ei weithgareddau hamdden gan ei fod yn gyn-gadeirydd côocirc;r cymysg Godre'r Garth ac yn aelod o Barti'r Efail, parti cerdd dant sy'n cyfarfod yn Efail Isaf.

Yn y rownd gyn-derfynol bydd Lerpwl yn chwarae Wycombe ac Arsenal yn wynebu Tottenham.

Chwaraeir dwy gêm ail gymal rownd gyn-derfynol y Cwpan Cenedlaethol heno - Wrecsam yn erbyn Y Barri ar y Cae Râs, ac Abertawe yn wynebu Merthyr ar y Vetch.

Mae enillwyr Cwpan Gilbert y llynedd, Y Barri, drwodd i rownd derfynol eleni ar ôl curo Llanelli 4 - 1 yn ail gymal y rownd gyn-derfynol ar Barc Stebonheath.

Llongyfarchiadau calonnog i un o gyn drigolion Y Garth, sef Enid Phillips, nith Miss Dilys Jones Phillips, Cenarth, Ffordd y Garth.

Torrodd Scott Gibbs, canolwr Abertawe, ei fys yn ystod hanner cyntaf y gêm rhwng Abertawe a Chastell Nedd yn rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi'r Principality ddydd Sadwrn.

Mae Leeds United trwodd i rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr ar ôl curo Deportivo La Coruna 3 - 2 dros ddau gymal.

Parhau wnaeth trafferthion carwriaethol Hywel wrth i'w gyn-gariad Rachel Price ddod i weithio i Gwmderi ond aeth pethau o ddrwg i waeth pan symudodd Nia Matthews i Ysgol y Mynach.

Daeth pwt o hanes am un o gyn-drigolion yr ardal i'r Llais.

Diddorol yw sylwi fod y gwirfoddolwyr yma un ai'n ofalwyr neu'n gyn-ofalwyr eu hunain.

Yr oedd yn eiliad i'w mwynhau cyn y bydd Cymru yn wynebu Awstralia - pencampwyr y byd - yn y rownd gyn-derfynol.

Mae'n gyn hyfforddwr y Springboks ac ar hyn o bryd yn hyfforddi tîm 7 bob ochr De Affrica.

O gael buddugoliaeth naill ai yn erbyn Caerloyw neu Colomiers ddechrau'r flwyddyn fe ddylai Llanelli gyrraedd y rownd go-gyn-derfynol.

Does neb sy'n edrych arno'i hun fel bod yn gorfforol annibynnol isio dibynnu ar bethau fel cadeiriau olwyn, calipr, fframiau Zimmer, baglau neu ffyn cerdded, felly fe allen nhw benderfynu eu defnyddio gyn lleied a phosibl neu eu gwrthod yn llwyr.

Mae gobaith gwirioneddol gan Leeds o gyrraedd rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Colli fu hanes Tîm Dan 19 Cymru yn erbyn Ffrainc yn Chile yn rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Ieuenctid y Byd.

Ond yn wir, bron iawn nad oedd oeddan nhw wedi anghofio rhoir creision yn y pecyn, roedd ynddo gyn lleied ohonyn nhw, heb sôn am roi ugain punt imi.

Bydd y ddwy gêm yn rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Snwcer y Byd yn dechrau yn Sheffield yn nes ymlaen heddiw.

Hwyrach eu bod yn gyn-filwyr a bod cynllunio cyfrwys yn rhan o'u cynhysgaeth.

Ar ôl sesiwn gynta ei gêm yn y rownd gyn-derfynol, mae Stevens ar eu hôl hi yn erbyn Pencampwr 1998 John Higgins - ond mae hi yn agos - 5 ffrâm i 3.

Dau Albanwr fydd yn chwarae yn y gêm gyn-derfynol arall - a dau gyn-Bencampwr Byd.

Mae sialens a hanner yn wynebu Manchester United os ydyn nhw am fynd trwodd i rownd gyn-derfynol Cynghrair y Pencampwyr.

Mae Gustavo Kuerten a Juan Carlos Ferrero drwodd i rownd gyn-derfynol y dynion.

Mae rheolwr Abertawe John Hollins yn disgwyl i gyn-ymosodwr Chelsea, Mark Stein, roi gwybod iddo fo fory ydy o eisiau ymuno âr clwb ai peidio.

Un gred gyffredin yw fod gosod penglogau o dan loriau eglwysi yn fodd i atal atsain, ond y mae'n bur debyg mai ymgais crefyddwyr yw'r gred hon i geisio cyfiawnhau hen arfer gyn-Gristnogol.

Bydd yn curor record y mae wedi ei rhannu ers tro gyda dau o gyn-chwaraewyr Morgannwg, Jeff Jones ac Allan Watkins, o chwarae mewn pymtheg prawf i Loegr.

Fe fyddai hynny'n gwneud yn iawn i Gymru gan y bydd dros hanner carfan Iwerddon wedi chwarae gêm galed iawn yn rownd gyn-derfynol Cwpan Heineken Ewrop yn Ffrainc wythnos yng nghynt.

Bydd Tîm Rygbi Dan 19 yn wynebu Ffrainc yn rownd gyn-derfynol Cwpan Ieuenctid y Byd heno.

Bydd hi'n frwydr hanesyddol rhwng Serena a Venus Williams yn rownd gyn-derfynol Wimbledon yfory ar ôl i Venus guro Martina Hingis mewn tair set a Serena drechu Lisa Raymond mewn modd tipyn mwy cyffyrddus.

Felly un o gyn-sêr India'r Gorllewin, sy'n arwain Cymru, Phil Simmons.