Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gynghrair

gynghrair

Castell Nedd, felly, yn colli gartre yn y Gynghrair am y tro cynta ers blwyddyn a mwy a Chaerdydd er yr holl newiadau yn y tîm yn aros ac yn cynnal eu sialens ar y brig.

Cynhelir cyfarfodydd heddiw rhwng clwb Hoci Iâ Devils Caerdydd a Phrif Gynghrair Hoci Iâ Prydain i geisio penderfynu dyfodol y tîm.

Enillodd Yeovil, o Gynghrair y Conference, 1 - 0 yn Blackpool ddoe yn Ail Rownd Cwpan Lloegr.

Cododd Ipswich i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair drwy guro Bradford, y clwb sydd ar y gwaelod, 3 - 1.

Bydd pwyllgor y gynghrair yn cyfarfod eto i benderfynu maint y gosb.

Mae Lerpwl wedi codi i'r trydydd safle yn yr Uwch Gynghrair ar ôl curo Coventry 4 - 1 ddoe.

Bydd Fulham yn esgyn i'r Uwch Gynghrair - ar ôl curo Blackburn neithiwr.

Ond mae Birmingham yn ystyried gofyn i Gynghrair Nationwide am ail chwarae ar ôl i'r heddlu fynnu y dyla'r ciciau gael eu cymryd o flaen cefnogwyr Preston yn hytrach nag ym mhen arall y cae lle nad oedd cefnogwyr y naill dim na'r llall.

Mae Chelsea wedi esgyn i'r pumed safle yn yr Uwch Gynghrair ar ôl curo Spurs yn White Hart Lane 3 - 0.

Treuliodd Mos brynhawn difyr yn ei fflat yn edrych ar un o rowndiau cynderfynol rygbi'r gynghrair.

Mae sibrydion bod chwaraewr canol-cae Cymru, Craig Bellamy, am symud o Coventry - tasai'r clwb yn disgyn o'r Uwch-gynghrair ddiwedd y tymor.

Yn yr Uwch Gynghrair, daeth Everton yn ôl i guro Manchester City 3 - 1 ar Barc Goodison.

Yn yr Uwch Gynghrair, bydd Chelsea yn wynebu Tottenham yn White Hart Lane, a Charlton yn chwarae Aston Villa.

Arweiniodd ei ddarlith ar unwaith at sefydlu'r Gynghrair Gaeleg i adfer y Wyddeleg, a bu hynny'n drobwynt.

Efallai bod y dryswch ynglyn â phatrwm prif gynghrair Cymru y tymor nesa ar fin cael ei ddatrys.

yn y gynghrair rhaid i'r elyrch ail-ddechrau hel pwyntiau oherwydd maent yn dod yn nes ac yn nes at y safleoedd disgyn.

Bydd esgyn a disgyn i, ac o'r, Prif Gynghrair yn parhau.

Ofer yw i ni yn awr ddannod i Iraq eu bod yn defnyddio yr arfau a ddarparwyd ar eu cyfer gan wledydd y gynghrair!

Roedd Ryan Giggs yn Nhîm yr Uwch Gynghrair; Chris Coleman yn Nhîm yr Adran Gynta a dau o chwaraewyr Caerdydd - Rob Earnshaw a Josh Low - yn Nhîm y Drydedd Adran.

Fodd bynnag, llaesodd y Gynghrair Geltaidd ei dwylo ar ôl sefydlu'r Wladwriaeth Rydd, a bron na chiliodd o'r maes.

Roedd tîm pêl-droed Wrecsam wedi ennill eu dwy gêm gynghrair ddiwetha.

Disgwylir y bydd y Cystadleuaeth a'r Gynghrair yn ymuno cyn bo hir.

Mae trefnwyr amserlen y gemau wedi cael pen tost pellach am fod Caerdydd wedi gwrthod ad-drefnu'u gêm gynghrair gydag Abertawe.

'Mae gan y tîm gefnogaeth dda - gwell nag unrhyw dîm yn yr Uwch Gynghrair - ond os na fydd rhywbeth yn digwydd mae'n bosib y bydd y tîm yn chwarae allan o Gymru dan franchise arall.

Roedden nhw'n chwarae Chelsea yn yr Uwch-gynghrair ac fe orffennodd hi'n gyfartal 2 - 2, felly maen nhw'n dal i frwydro am y trydydd safle.

Mae Villa nawr yn seithfed yn yr Uwch Gynghrair.

Mae'n ymddangos bod rheolwr Cymru, Mark Hughes, a'i glwb Blackburn Rovers ar eu ffordd 'nôl i'r Uwch Gynghrair.

Yn yr Uwch-gynghrair neithiwr - enillodd Lerpwl 2 - 0 yn erbyn Bradford.

Chwaraeir dwy gêm yn yr Uwch Gynghrair heddiw.

Fe fydd en ymwybodol iawn bod wyth o'i chwaraewyr nhw'n chwaraen yr uwch-gynghrair a hefyd bydd en gwybod bod nhw'n dîm cadarn.

MAE tîm rygbi'r gynghrair Cymru yn gobeithio teithio i De Affrica yr haf nesaf i chwarae tair neu bedair o gemau.

Mae Ipswich yn drydydd yn yr Uwch Gynghrair ar ôl ennill 1 - 0 yn Lerpwl, sy nawr wedi syrthio i'r chweched safle.

Rydyn ni nawr yn gweld effaith cynifer o dramorwyr yn yr Uwch-gynghrair.

Mae gobeithion Manchester United o ail-adrodd llwyddiant 1999, pan enillon nhw Gynghrair y Pencampwyr, ar ben.

Lerpwl yn erbyn Arsenal - ail dîm yn erbyn y trydydd yn yr Uwch-gynghrair, gogledd yn erbyn de, ac argoelion gêm i'w chofio.

Yn ystod y cyfnod hwnnw enillodd Caerdydd Gynghrair Cymru a'r Alban a mae siawns y gallan nhw wneud hynny eto.

Rhoddwyd sylw rheolaidd i bêl-droed Cymru gydol y tymor drwy gyfrwng gemau byw yng Nghwpan Premier Cymru ac adroddiadau ar Gynghrair Cymru.

Mae Arsenal, felly, bum pwynt tu ôl i Manchester United sydd ar frig yr Uwch Gynghrair.

Yn yr Uwch Gynghrair enillodd Chelsea 2 - 0 yn West Ham.

Yn yr Uwch-gynghrair Pêl-droed mae gobeithion Ipswich o gyrraedd Cynghrair y Pencampwyr wedi dod i ben.

Mae'r clwb yn drydydd yn yr Uwch Gynghrair - tu ôl i Manchester United ac Arsenal.

Mae tîm pêl-droed Lewrpwl wedi codi i'r pedwerydd safle yn yr Uwch Gynghrair ar ôl buddugoliaeth o 4 - 0 dros Derby, y clwb sydd ar y gwaelod.

Cafwyd un gêm yn yr Uwch Gynghrair ddoe.

Caernarfon neu Langefni fydd yn codi o Gynghrair Undebol Cymru i'r Cynghrair Cenedlaethol y tymor hwn.

Cafodd gobeithion Lerpwl o orffen yn nhri ucha'r Uwch Gynghrair - ac o chwarae yng Nghynghrair y Pencampwyr y tymor nesa - hwb neithiwr.

Llynedd, sefydlwyd Uwch Gynghrair y Gogledd a'r Canolbarth (Cynghrair Undebol Manweb) - i gyfateb â chynghrair Abacus yn y de.

Yn yr Uwch-gynghrair ddoe, fe gurodd Leeds Bradford 6 - 0 wrth iddyn nhw geisio ennill y trydydd lle yng Nghynghrair y Pencampwyr.

'Fe allen ni ostwng safon a mynd lawr i gynghrair y BNL ond fydde'r gost ddim llawer llai.

Daeth y ddau dywysog i gynghrair i wynebu'r gelyn cyffredin.

Er gwaetha'r gwynt a'r glaw cafodd tîm rygbi'r gynghrair Cymru fuddugoliaeth ysgubol yn erbyn Ynysoedd Cook.

Cafwyd un gêm yn Uwch Gynghrair Pêl-droed Lloegr neithiwr.

Llwyddodd Blackburn i guro Preston 1 - 0 a sicrhau y byddan nhw yn ôl yn yr Uwch Gynghrair y tymor nesa.

Dyma'r eildro yn unig i United golli yn yr Uwch Gynghrair y tymor hwn.

Ond gwêl caredigion yr Wyddeleg erbyn heddiw yr angen am ailfywiogi'r genhadaeth a roddwyd yng ngofal y Gynghrair.