Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gynilo

gynilo

Ond bu'n rhaid i mi gynilo am flwyddyn gron ar gyfer yr ail-gwrdd hwn, a oedd i mi yn debycach i gyfarfod cyntaf.

Mynnai gael swm pendant i anelu ato wrth gynilo.

Bwriad y Gronfa Gredyd yw i gynorthwyo pobl ar gyflogau isel neu sy'n dibynnu ar y wladwriaeth am gynhaliaeth, i helpu i gilydd drwy gynilo symiau bychain o arian, ac wedyn benthyca arian ar lôg isel.

Ac i gymylu pethau ymhellach, mae'r radd gynilo yn Yr Unol Daleithiau wedi disgyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac wedi dymchwel rhai o ragfynegion yr awdurdodau economaidd yno.

Felly, wedi ystyried tipyn bach penderfynodd fynd ati i gynilo'i hun, ac erbyn hyn, teimlai'n bendant mai dyna oedd y cynllun gorau.

Cymerai oes iddo gynilo cymaint â hynny.