Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

gynnull

gynnull

Is-bwyllgor y Dysgwyr: Nid oedd yn bosibl i Eluned Bebb- Jones fod yn bresennol ond apeliodd, drwy'r Ysgrifennydd, am fwy o enwau o'r canghennau er mwyn symud ymlaen i gynnull yr Is- bwyllgor.

Yn gyntaf, trwy gynnull mudiadau gwirfoddol ar raddfa rhanbarth.

Yn ail, trwy gynnull mudiadau sy'n gweithio mewn meysydd tebyg.

Erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar ddeg yr oedd y gwahaniaethau technegol rhwng Sais a Chymro a rhwng rhydd a chaeth yn llawer llai grymus nag y buont: y gwahaniaeth arwyddocaol bellach oedd hwnnw rhwng y rhai a lwyddai i gynnull tiroedd ac adeiladu ystadau a'r rhai a fethai wneud hynny ac a gâi eu gwthio tuag at y cyflwr o fod yn llafurwyr di-dir.

Cynigiodd Mrs Luned Bebb Jones i fod yn gyfrifol am ail-gynnull Is-bwyllgor y Dysgwyr.

Yn drydydd, trwy gynnull gweithwyr prosiectau amrywiol y sector wirfoddol fel ag a wneir ym Meirionnydd.

Diau bod yr ystyron wedi cawlio erbyn y drydedd ganrif ar ddeg pan sonia testun arbennig am 'anfon (lago) yr ard y gynnull cawl y wneithur bressych'.